Hoogte van de vergoeding

Huurders van woningcorporaties en huurders van particuliere verhuurders in het aardbevingsgebied Groningen kunnen in een aantal gevallen gebruik maken van de ‘regeling tegemoetkoming huurders’. Deze eenmalige vergoeding is een tegemoetkoming. Dit betekent dat niet alle daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Via de regeling ontvangen huurders die tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 te maken kregen met versterkingsmaatregelen een eenmalige vergoeding.

Welke vergoeding u ontvangt hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties hier:

Situaties en daarbij horende vergoedingen
1

U woonde tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 in een tijdelijke woning omdat uw huurwoning aardbevingsbestendig werd gemaakt. U betaalde niet voor nutsvoorziening en internet in de tijdelijke woning.

U ontvangt een basisvergoeding van € 500,-.

2 U woonde tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 in een tijdelijke woning omdat uw huurwoning aardbevingsbestendig werd gemaakt. U betaalde wel voor nutsvoorziening en internet in de tijdelijke woning.

U ontvangt een basisvergoeding van € 500,-.

+

€ 45,- voor iedere week dat u in de tijdelijke woning woonde.
3 U verhuisde voor 1 november 2020 naar een tijdelijke woning omdat uw huurwoning aardbevingsbestendig werd gemaakt en u woonde daar op 1 november 2020 nog. U betaalde niet voor nutsvoorziening en internet in de tijdelijke woning.

U ontvangt een basisvergoeding van € 500,-.

4 U verhuisde voor 1 november 2020 naar een tijdelijke woning omdat uw huurwoning aardbevingsbestendig werd gemaakt en u woonde daar op 1 november 2020 nog. U betaalde wel voor nutsvoorziening en internet in de tijdelijke woning.

U ontvangt een basisvergoeding van € 500,-.

+

€ 45,- voor iedere week dat u in de tijdelijke woning woonde.
5 Tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 is uw huurwoning versterkt. Tijdens het aardbevingsbestendig maken van uw huurwoning bent u in deze woning blijven wonen.

U ontvangt een basisvergoeding van € 500,-.

6 Uw eerdere huurwoning is tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 versterkt of gesloopt. U bent direct verhuist naar een nieuwe woning. 

U ontvangt een basisvergoeding van € 500,-.

7 Uw huurwoning is tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 aardbevingsbestendig gemaakt. Om die reden hebt u zelf tijdelijk voor andere woonruimte gezorgd. 

U ontvangt een basisvergoeding van € 500,-.

Meer informatie staat op de pagina Vergoeding huurders woningcorporaties.