Voorwaarden vergoeding huurders

Huurders van woningcorporaties en huurders van particuliere verhuurders in het aardbevingsgebied Groningen kunnen gebruik maken van de ‘regeling tegemoetkoming huurders’. Om in aanmerking te komen voor de eenmalige vergoeding gelden een aantal voorwaarden. 

Die voorwaarden zijn: 

 1. U was de hoofdhuurder van de huurwoning. Als de hoofdhuurder is overleden kan de medehuurder van de tijdelijke woning de aanvraag doen.
 2. U kreeg tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 te maken met de versterking van uw huurwoning. Daarnaast geldt één van de volgende situaties voor u:
  • U woonde tijdens de versterking in een tijdelijke woning van woningcorporatie Acantus, Lefier, Stichting Uithuizer Woning-bouw, Stichting Woonzorg Nederland, Woningstichting De Delthe, Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger Huis of Woonstichting Wierden en Borgen.

  • U woonde tijdens de versterking in een tijdelijke woning van een particuliere verhuurder.

  • U heeft zelf voor tijdelijke woonruimte gezorgd.

  • U bent rechtstreeks verhuisd naar een nieuwe huurwoning.

  • U kon in uw huurwoning blijven wonen.

 3. U heeft niet eerder een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten of voor zelf aangebrachte voorzieningen.

 4. De aanvraag moet u tussen 1 maart 2021 en 1 april 2022 indienen bij NCG via het aanvraagformulier.

De regeling geldt ook voor huurders die voor 1 november 2020 in een tijdelijke woning woonden en daar na 1 november 2020 nog gebruik van maakten. Deze huurders kunnen de aanvraag pas indienen nadat ze de tijdelijke woning hebben verlaten

Voor welke vergoeding u in aanmerking komt, leest u op de pagina Hoogte van de vergoeding.