Vergoeding Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Wordt of is uw woning gesloopt of versterkt en worden/zijn hierdoor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) verwijderd of beschadigd? Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG). 

Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Bij Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) gaat het om zaken die u zelf in uw woning heeft aangebracht en die door de versterking verwijderd moeten worden. Na de versterking kunnen ze niet meer teruggeplaatst worden. Het gaat bijvoorbeeld om een tuinhuis met fundering, een schutting of pergola, een serre, veranda of uitbouw, om sierbeplanting, sierbestrating of een vijver. Of om een garage,  een uitbreiding of vervanging van de keuken, een uitbreiding of vervanging van de badkamer, aanvullende (technische) installaties, zoals zonneschermen en zonnepanelen of andere voorzieningen die met toestemming van de verhuurder zijn aangebracht. 

Hoe hoog is de vergoeding?

U kunt een standaardvergoeding van € 3.000,- aanvragen voor uw zelf aangebrachte voorziening. Het voordeel van de vaste vergoeding is dat u zeker weet dat u € 3.000,- ontvangt. Denkt u dat de kosten voor het opnieuw plaatsen van uw voorzieningen hoger zijn? Dan kunt u ook om een opname vragen. Op het aanvraagformulier kunt u deze keuze aankruisen. Een bouwkostendeskundige komt dan bij u thuis om de waarde van de voorziening te bepalen.

De deskundige bepaalt de waarde door te kijken naar: wat kost het om de voorziening op het moment van uw aanvraag opnieuw te plaatsen? NCG betaalt het bedrag dat de bouwkostendeskundige vaststelt. Oók als dit bedrag lager is dan € 3.000,-. Het is niet nodig de voorziening ook werkelijk opnieuw te kopen. U kunt het ontvangen geld vrij besteden.  

Wat als uw voorziening al verwijderd is?

Woonde u in een huurwoning die al gesloopt of versterkt is? En is daarbij een zelf aangebrachte voorziening verwijderd? Dan kunt u het vaste bedrag van € 3.000,- aanvragen.
Was uw voorziening meer dan € 3.000,- euro waard, dan moet u oude bonnen en facturen meesturen om dit aan te tonen. Een bouwkostendeskundige bepaalt dan de hoogte van de vergoeding op basis van de bonnen. Heeft u geen bonnen meer? Dan kunt u het vaste bedrag van € 3.000,- aanvragen.

Hoe vraagt u de vergoeding aan?

U kunt deze vergoeding aanvragen nadat de verhuurder u heeft laten weten dat uw woning wordt gesloopt of versterkt. Dit kan tot en met 31 december 2028.

Voor het aanvragen van de vergoeding downloadt u het aanvraagformulier voor de ZAV-regeling (zie hieronder)Print het formulier, vul het in en zorg daarnaast voor de volgende verplichte documenten:

  • Een kopie van uw huurovereenkomst.
  • Een kopie van een bankafschrift of een ander bewijsstuk waaruit blijkt dat u de huursom aan uw verhuurder heeft betaald kort voordat de huurwoning werd of wordt versterkt of gesloopt.
  • Een kopie van uw bankpas.
  • Stuur oude bonnen en facturen mee als uw voorziening van meer dan € 3.000,- al verwijderd is.
  • Gaat het om voorzieningen die niet in de lijst met voorzieningen staan, maar die u wel met toestemming van de verhuurder heeft aangebracht? Voeg de toestemming van de verhuurder dan ook toe om deze voorziening vergoed te krijgen.

Stuur uw aanvraagformulier en de verplichte documenten naar:

Nationaal Coördinator Groningen
Tegemoetkoming ZAV
Antwoordnummer 700
9700 WB Groningen

Een postzegel plakken is niet nodig. Het is niet mogelijk om de documenten per email aan te leveren. Deze worden niet in behandeling genomen. 

Heeft u geen printer? Dan kunt u het formulier aanvragen bij NCG op telefoonnummer 088 - 041 44 77. U kunt ook een e-mail sturen naar tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl. U kunt het formulier ook ophalen bij uw woningcorporatie.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Nadat NCG uw aanvraag heeft ontvangen, sturen we u een ontvangstbevestiging. Als uw aanvraag volledig is, sturen we u binnen acht weken een brief met ons besluit. Vraagt u een opname door een bouwkostendeskundige aan? Dan duurt dit twaalf weken. Soms kan het langer duren. Dan laten we dit aan u weten.

Wanneer wordt de vergoeding uitbetaald?

Als u recht heeft op een tegemoetkoming ontvangt u de betaling op het IBAN-rekeningnummer dat u heeft opgegeven. Nadat u een positief besluit heeft ontvangen wordt het bedrag binnen 30 dagen uitbetaald. Houd er dus rekening mee dat er tijd zit tussen de aanvraag en de uitbetaling. Dit geld mag u uitgeven zoals u wilt. Het is niet verplicht opnieuw dezelfde voorziening te kopen.

Meer informatie over de ZAV-regeling?

Heeft u een vraag? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Bel ons op 088 - 041 44 77 of een stuur een e-mail naar tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl. We zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 


Laatste update: 08-06-2022