Handleiding Eigenaar Kiest Bouwer

Voor aannemers die het private spoor met de eigenaar ingaan, heeft NCG een uitgebreide handleiding gemaakt. We noemen dit Eigenaar kiest bouwer (EKB) en de handleiding is geschreven voor eigenaren en aannemers die al hebben gekozen voor EKB.