luchtfoto van dorp in Groningen

Meerjarenprogramma 2017-2021

  • Inspecties van woningen in de kern van het aardbevingsgebied versnellen waardoor sneller gestart kan worden met de uitvoering van de versterking
  • Aanpak van schade verbeteren en vereenvoudigen

Deze elementen staan centraal in het geactualiseerde Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 van de Nationaal Coordinator Groningen (NCG).
In de kern van het aardbevingsgebied staan ongeveer 22.000 woningen. In 2017 worden onder regie van de NCG 5.000 woningen geïnspecteerd in 18 plaatsen in het aardbevingsgebied. Inspecties en berekeningen moeten aantonen of deze woningen versterkt moeten worden. Het berekenen van de aardbevingsbestendigheid van een woning is ingewikkeld en duurt lang. De NCG gaat dit proces veranderen om sneller duidelijkheid te krijgen welke woningen in het aardbevingsgebied moeten worden versterkt, zodat kan worden gestart met de uitvoering.

Meerjarenprogramma 2016 - 2020

Inhoud van het Meerjarenprogramma:

  • Veiligheid voorop
  • Versterk kwetsbare woningen en gebouwen vanuit de kern van het aardbevingsgebied waar de risico’s het grootst zijn
  • Verbeteren van de schadeafhandeling en maatregelen die gebouweigenaren helpen (zoals een arbiter bij geschillen over schade en een steunpunt voor bewoners)
  • Samen met inwoners van het gebied aan de slag om hun huis, straat, buurt, wijk en dorp veilig en beter te maken

Deze elementen staan centraal in het concept meerjarenprogramma “Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen” 2016-2020