Meerjarenprogramma

De gaswinning en dreiging van aardbevingen hebben grote invloed op het dagelijks leven van de inwoners van het gaswinningsgebied. NCG wil het herstel van schade verbeteren en werkt aan het versterken van woningen en gebouwen. Ook wil NCG de leefbaarheid en duurzaamheid in het gebied vergroten en de regionale economie in Groningen versterken. NCG maakt daar plannen voor in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

In het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen staat de aanpak van NCG uitgelegd voor het komende jaar en de jaren erop. Jaarlijks actualiseert NCG het meerjarenprogramma op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De plannen komen tot stand in samenwerking met verschillende overheden en maatschappelijke organisaties.

Meerjarenprogramma 2017-2021

In december 2016 hebben de twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen en het Rijk ingestemd met het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021. In het programma staan het versnellen van het versterken van woningen in het aardbevingsgebied en het verbeteren van de schadeafhandeling centraal.

Meerjarenprogramma 2016-2020

In december 2015 hebben de twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen en het Rijk ingestemd met het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020. In het programma staan veiligheid en het versterken van woningen vanuit de kern van het aardbevingsgebied waar de risico’s het grootst zijn centraal.