Cultuurhistorische waardenstelling en Erfgoedmeting

Plan van aanpak Cultuurhistorische waardenstelling en Erfgoedmeting, juli 2015. Dit Plan van Aanpak (PvA) is  een verkennend stuk en gebruikt als input voor het schrijven van het Meerjarenprogramma (MJP) van de NCG. Er kunnen geen aanspraken op de inhoud worden gemaakt noch rechten aan ontleend. De Nationaal Coördinator heeft kernbegrippen en –wensen overgenomen uit dit PvA en in het MJP verwerkt. De werkwijze zoals beschreven in het MJP is leidend.