Aardbevingsbestendig bouwen

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) maakt de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen. De NPR 9998 biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers een (technisch) houvast bij nieuwbouw en bij het preventief versterken van gebouwen. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan.

NPR 9998:2018

In november 2018 is door NEN de NPR 9998:2018 gepubliceerd. Daarvoor werd de NPR 9998:2017 gebruikt voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van een gebouw bij aardbevingsbelastingen. De NPR is herzien op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de laatste stand der techniek. Sinds 2017 is bijvoorbeeld meer bekend over de intensiteit van de aardbevingen en de invloed van de ondergrond. Ook is er meer kennis over de weerstand van gebouwen tegen aardbevingen en berekeningsmethoden. Met de nieuwe versie van de NPR kan nauwkeuriger worden bepaald of en hoe gebouwen moeten worden versterkt.