Nieuwe Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen

Op 22 juni 2017 heeft het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) een geactualiseerde versie van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen gepubliceerd. Met de nieuwe versie van de NPR kan veel nauwkeuriger worden bepaald of en zo ja hoe, gebouwen dienen te worden versterkt om aardbevingen in Groningen te weerstaan. Constructeurs kunnen met deze richtlijn berekenen hoe sterk een gebouw als geheel of onderdelen moeten zijn, om te voldoen aan de in Nederland gehanteerde veiligheidsnorm voor gebouwen.

Foto van scheur in muur

De actualisatie van de NPR is het resultaat van de opdracht die Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in 2016 aan NEN heeft verstrekt. NEN heeft de NPR geactualiseerd op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, de KNMI hazardkaart juni 2017  en ervaringen en commentaren van gebruikers. NCG zal na overleg met gemeenten, provincie en het Rijk adviseren de nieuwe versie van de NPR beleidsmatig van toepassing te verklaren voor de versterkingsopgave en nieuwbouw per 1 juli 2017.

In het Meerjarenprogramma van NCG staat dat alleen op 1 januari en 1 juli kaders voor beleid en uitvoering kunnen wijzigen. De KNMI kaart juni 2017 en de nieuwe NPR 9998:2017 kunnen van toepassing  worden verklaard op versterken en nieuwbouw. Als dat het geval is, start de werking daarvan met ingang van 1 juli 2017. In juli verschijnt  een aanvulling op het Meerjarenprogramma (addendum). In dit addendum zal NCG aandacht besteden aan de vraag waar in het programma van NCG de NPR 9998-2015 van toepassing blijft.

Wat is aangepast in de nieuwe NPR?

De nieuwe versie van de NPR is aangepast op de volgende punten:

 • Effecten van de ondergrond
  In de geactualiseerde NPR zijn nieuwe inzichten over van de te verwachten seimiciteit en de in Groningen aanwezige ondergrond meegenomen. De NPR is gebaseerd op de op 15 juni door het KNMI gepubliceerde peakgroundacceleration (pga-)contourenkaart. Deze kaart geeft per locatie in het aardbevingsgebied in Groningen de grondversnelling (en daarmee ook maximale kracht) aan. 
 • Berekeningsmethodieken
  Er is gekeken naar de verschillende berekeningsmethodieken die constructeurs toepassen om te bepalen of een gebouw versterkt moet worden. Waar nodig zijn verhelderingen in te methodieken aangebracht. Daarmee is het voor constructeurs eenduidiger mogelijk om te bepalen of een gebouw versterkt moet worden.
 • Vallende objecten
  Met de geactualiseerde NPR is het mogelijk om nauwkeuriger te rekenen of zogeheten vallende objecten versterkt moeten worden. Vallende objecten zijn bijvoorbeeld binnenmuren, topgevels en balkons die kunnen bezwijken bij een zware aardbeving.
 • Verweking
  Nieuwe wetenschappelijke inzichten ten aanzien van verweking zijn in de NPR verwerkt. Verweking treedt op wanneer door een aardbeving de draagkracht van een met grondwater verzadigde laag grond voor korte periode afneemt waardoor funderingen hun dragende functie kunnen verliezen.

Meer weten?

Meer informatie over de NPR vindt u op www.nen.nl/aardbevingen of kijk voor antwoorden op de meest gestelde vragen op onze themapagina KNMI en NPR.