Inwoners in het aardbevingsgebied moeten net zo veilig kunnen wonen als de rest van Nederland. Daarom werkt Nationaal Coordinator Groningen (NCG) aan het versterken van gebouwen in de kern van het aardbevingsgebied.

Het kabinet gaat de gaswinning de komende jaren afbouwen naar nul. Dit heeft gevolgen voor het versterkingsprogramma van NCG. Op deze pagina leest u daarover meer.

Advies Mijnraad

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft het KNMI, SodM, TNO en NEN laten onderzoeken wat de gevolgen zijn van het afbouwen van de gaswinning voor de veiligheid en het versterkingsprogramma. De Mijnraad heeft op basis van deze onderzoeken op maandag 2 juli een advies gegeven aan de minister. Dit advies gaat over de veiligheid en de versterkingsoperatie in Groningen bij het zo snel mogelijk stoppen van de gaswinning uit het Groningenveld.

In het rapport geeft de Mijnraad aan dat ook bij het stapsgewijs dichtdraaien van de gaskraan  nog steeds ongeveer 1.500 gebouwen in Groningen versterkt moeten worden. Bewoners van deze gebouwen lopen bij een aardbeving namelijk risico. Daarnaast moeten mensen met een gebouw dat voldoet aan de strikte veiligheidsnorm maar binnen een onzekerheidsmarge valt, die keuze ook krijgen. Dit geldt voor 5.700 gebouwen. Daarbovenop moeten zo’n 2.200 bewoners en eigenaren die eerder toezeggingen kregen of bij wie verwachtingen zijn gewekt, de keuze krijgen of zij hun huis willen laten versterken. Ook als hun huis volgens de nieuwe inzichten veilig genoeg is.

Besluit minister Wiebes

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister hoe hij omgaat met het advies van de Mijnraad. Minister Wiebes gaat het advies van de Mijnraad opvolgen. Hij heeft daar samen met de minister van Binnenlandse Zaken overleg over gevoerd met de provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied. Aan de hand van het advies van de Mijnraad zijn daarnaast de volgende afspraken gemaakt, die deze zomer verder worden uitgewerkt:

  1. Gebouwen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm worden versterkt.
  2. De versterking van gebouwen in de groep 1.467 gaat door, zoals eerder was afgesproken. Als eigenaren bezwaar hebben tegen de versterking, kan de noodzaak tot versterken opnieuw worden getoetst.
  3. De versterking van gebouwen in de groep 1.588 die niet voldoen aan de veiligheidsnorm gaat door op basis van de voorbereide versterkingsadviezen. Hetzelfde geldt voor gebouwen uit deze groep die wel voldoen aan de veiligheidsnorm. De eigenaren van deze gebouwen krijgen de keuze om hun gebouw te versterken.
  4. Eigenaren van gebouwen uit de groep 1.581, die naar de laatste inzichten veilig blijken te zijn, krijgen de mogelijkheid om de veiligheid van hun gebouw te laten toetsen.

Versterkingsprogramma NCG

NCG heeft de afgelopen drie jaar bijna 10.000 adressen geïnspecteerd. Van meer dan 3.000 panden was berekend dat ze versterkt moeten worden. Op basis van het advies van de Mijnraad en nieuwe inzichten blijkt nu dat bij 1.500 gebouwen vanuit veiligheid versterking nodig is. De Mijnraad geeft aan dat het merendeel van deze gebouwen geen onderdeel is van de 3.000 gebouwen die door NCG zijn onderzocht.

Door het afbouwen van de gaswinning uit het Groningenveld verbetert de veiligheid. Daardoor is versterken van deze gebouwen niet altijd meer nodig. Dit geldt waarschijnlijk ook voor een deel van de gebouwen die door NCG zijn geïnspecteerd. Het is nog niet duidelijk welke 1.500 gebouwen vanuit veiligheid moeten worden versterkt. NCG gaat deze zomer samen met het Rijk, provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied de  woningen in beeld brengen. In september is duidelijk om welke woningen het gaat.

Bekijk voor meer informatie de antwoorden op de meestgestelde vragen.