De landbouw is belangrijk voor Groningen. Van het gaswinningsgebied is 81 procent agrarisch gebied. Landbouw bepaalt dus voor een groot deel het landschap. Bij het versterken van agrarische gebouwen moet een balans worden gevonden tussen de bedrijfsmatige eisen en het behouden van het cultuurhistorische en landschappelijke beeld van het gebied. Daarvoor zijn verschillende programma’s en initiatieven ontwikkeld.