In de kern van het aardbevingsgebied hebben ruim 1.700 bedrijven een agrarische bestemming. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wil ervaring opdoen met het aardbevingsbestendig maken van agrarische gebouwen. Daarom is een proefproject gestart en zijn in de omgeving Overschild drie agrarische bedrijven onderzocht.

Op basis van de opnames bekijkt NCG hoe de versterking van agrarische bedrijven kan worden aangepakt. Het gaat om de versterking van zowel het woonhuis als de schuren en stallen. NCG kijkt ook meteen of de versterkingswerkzaamheden kunnen worden gecombineerd met bijvoorbeeld asbestsanering of verduurzaming.

Keuze agrarische bedrijven

De drie agrarische bedrijven zijn uitgekozen op basis van een of meerdere van de volgende eisen:

  • Aanwezigheid van een brandmuur
  • Schade aan het bedrijfsgedeelte
  • Het pand staat op een gemeentelijke lijst van karakteristieke panden
  • Het is mogelijk om tegelijk met de versterking asbest te saneren of het pand duurzamer te maken, mogelijk op een manier die aansluit bij andere bedrijfsplannen van de agrariër.

Versterkingsadvies

De versterkingsadviezen van de drie agrarische bedrijven zijn klaar. Staat in het advies dat versterking nodig is? Dan gaat NCG met de eigenaar van het bedrijf om tafel om een plan te maken voor de versterking. De ervaringen uit dit proefproject neemt NCG mee bij de eventuele versterking van andere agrarische bedrijven.