De Arbiter Bodembeweging beslecht op een onafhankelijke, laagdrempelige manier geschillen over aardbevingsschade in het gaswinningsgebied in de provincie Groningen.

Als geen overeenstemming is bereikt over de schade, kan de Arbiter Bodembeweging worden ingeschakeld. De arbiter doet een uitspraak waar Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zich in beginsel aan verbindt. Als de eigenaar het niet eens is met de uitspraak van de arbiter, kan de zaak door de eigenaar worden voorgelegd aan de rechter.

Arbiters

De arbiters zijn allemaal oud-rechter en zijn voor deze functie voorgedragen door de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. De arbiters zijn:

  • de heer mr. P. Schulting,
  • de heer mr. P.J. van Steen,
  • de heer mr. G. Ham,
  • de heer mr. T.S. Plas,
  • de heer mr. H.Th. Bouma,
  • de heer mr. H.A. Groen,
  • de heer mr. J.J. Schoemaker

Zie ook