Bent u ondernemer in het aardbevingsgebied? Dan kan uw bedrijf te maken krijgen met verschillende vormen van schade. U leest hieronder welke vormen van schade mogelijk zijn en waar u terecht kunt voor eventuele compensatie.

Schade aan het pand

Heeft u schade door de gaswinning en wilt u deze schade melden? Of heeft u vragen over een schademelding? Dan kunt u terecht bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

Compensatie bij inspectie

Krijgt u tijdens de inspectie van uw bedrijf te maken met winstderving of onkosten?  Dan kunt u compensatie aanvragen. Lees meer op de pagina Compensatie MKB bij inspectie

Winstderving bij versterking

Krijgt u tijdens de versterking te maken met winstderving of onkosten? Dan kunt u compensatie aanvragen via de Pilot MKB-compensatieregeling.

Overige vormen van schade

Heeft u andere vormen van schade zoals vermogensschade of waardedaling? Dan kunt u terecht bij het NAM Bedrijvenloket.

Vragen?

U kunt met uw vragen ook terecht bij de ondernemersadviseur van het Bedrijven Adviespunt Bodembeweging van NCG. De ondernemersadviseur helpt ondernemers aan informatie, geeft advies en doet suggesties voor het aanpakken van problemen. Zo nodig verwijst hij ondernemers door of brengt hen in contact met relevante organisaties.

Zie ook