Bestuurlijke afspraken versterking Groningen

Op 6 november 2020 hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeentes Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt extra afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over de versterking van woningen in het aardbevingsbied. En over perspectief voor de inwoners.

Bestuurlijke afspraken versterking Groningen

De bestuurlijke afspraken gelden voor:

 1. Ruim 26.000 adressen die in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zitten. Deze adressen zijn afkomstig uit eerdere gemeentelijke versterkingsplannen. Dit totaal van ruim 26.000 adressen noemen we de ‘versterkingsopgave.’
 2. De overige adressen in het aardbevingsgebied. De precieze begrenzing van dit gebied moet nog worden bepaald. Uitgangspunt is het gebied van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.

De nieuwe afspraken gaan niet over het herstel van schade. Alle aardbevingsschade wordt vergoed, dat is en blijft het uitgangspunt. Ook al gemaakte afspraken over de versterking van woningen blijven gelden. 

De ‘versterkingsopgave’: wat betekent dit voor u?

Voor eigenaren van woningen in de versterkingsopgave geldt het volgende:

U hebt al een versterkingsadvies

Regel

U hebt twee mogelijkheden:

 1. U kunt uw woning volgens het versterkingsadvies laten versterken.
 2. U kunt uw woning opnieuw laten beoordelen volgens de nieuwste inzichten. Krijgt u de mogelijkheid om uw woning opnieuw te laten beoordelen en kiest u voor deze nieuwe beoordeling? Dan komt u in aanmerking voor een vergoeding van maximaal 30.000 euro. Het maakt niet uit wat de uitkomst van de nieuwe beoordeling is. Versterking die volgens de nieuwste inzichten nodig is, wordt uitgevoerd. De vergoeding van 30.000 euro bestaat uit:
  - Een subsidie van 10.000 euro voor verbetering van uw woning.
  - De bestaande subsidie voor verduurzaming van 7.000 euro.
  - Een bedrag van 13.000 euro om naar eigen inzicht te besteden.
Toelichting Het versterkingsadvies van uw woning is gemaakt of wordt momenteel afgerond volgens oude inzichten. Hierdoor kunnen de versterkingsmaatregelen zwaarder zijn dan nodig is. Opnieuw beoordelen betekent dat de veiligheid van uw woning wordt bepaald volgens de nieuwste inzichten. De nieuwste inzichten houden rekening met het stoppen van de gaswinning in 2022. Daardoor neemt de kans op zware aardbevingen af. Dat kan betekenen dat voor uw woning minder of geen versterking meer nodig is.
Uitzonderingen

U kunt uw woning niet opnieuw laten beoordelen als:

 • Uw woning al is versterkt of de versterkingswerkzaamheden al worden uitgevoerd.
 • Er een overeenkomst is met een aannemer voor de versterking van uw woning.
 • In het versterkingsadvies van uw woning staat dat er geen versterking nodig is. U hebt in deze situatie wel recht op een subsidie van 10.000 euro voor verbetering van uw woning en de bestaande subsidie voor verduurzaming van 7.000 euro.
 • U samen met uw buren in een gezamenlijk traject zit voor sloop en nieuwbouw van de woningen en daarover al concrete afspraken zijn gemaakt.
Let op Is uw woning een rijwoning, hoekwoning, twee-onder-een-kapwoning of appartement? Dan kunt u waarschijnlijk alleen samen met uw buren een keuze maken. Uw bewonersbegeleider neemt hierover contact met u op. U krijgt dan meer uitleg over uw mogelijkheden.

Hoe nu verder

U ontvangt uiterlijk begin januari van NCG een brief met meer informatie. In deze brief staat onder andere dat uw bewonersbegeleider u in de loop van 2021 in een gesprek meer uitleg geeft over de precieze voorwaarden van de mogelijkheden. Ook vertelt uw bewonersbegeleider in dat gesprek wanneer en hoe u de vergoeding kunt aanvragen.

Weet u nu al dat u uw woning wilt laten versterken volgens het bestaande versterkingsadvies? Dan vragen wij u om contact op te nemen met uw bewonersbegeleider.

U hebt nog geen versterkingsadvies

Regel Uw woning wordt beoordeeld met de nieuwste inzichten. Deze beoordeling kan twee uitkomsten hebben: Uw woning voldoet aan de veiligheidsnorm of er is nog versterking nodig. U komt in beide gevallen in aanmerking voor een subsidie van 10.000 euro voor verbetering van uw woning en de bestaande subsidie voor verduurzaming van 7.000 euro.
Uitzondering    Uw versterkingsadvies is bijna klaar. U valt dan onder de afspraken ‘U hebt al een versterkingsadvies’.
Hoe nu verder U krijgt voor 1 mei 2021 bericht van NCG met meer informatie.

Uw woning komt in aanmerking voor maatwerk

Regel Verschillen in de aanpak van vergelijkbare woningen worden zo veel mogelijk weggenomen. Die verschillen kunnen ontstaan als in sommige buurten het ene huis wél ingrijpend is of wordt versterkt, maar het andere huis niet. Terwijl het om sterk vergelijkbare huizen gaat. Deze woningen worden beoordeeld volgens de nieuwste inzichten en de eigenaren komen in aanmerking voor de vergoeding van 30.000 euro zoals hierboven beschreven.
Uitzondering    Soms is een aanpak op maat mogelijk.
Hoe nu verder Uw gemeente neemt contact met u op. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 maart 2021.

Overige adressen in het aardbevingsgebied (buiten de ‘versterkingsopgave’)

 • Voor de eigenaren van woningen in het aardbevingsgebied die niet in de ‘versterkingsopgave’ zitten, komt er een subsidie voor woningverbetering.
 • Uitgangspunt is hetzelfde gebied als dat van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.
 • Voor particuliere eigenaren is dat een subsidie van 10.000 euro per adres.
 • Ook woningcorporaties krijgen geld om hun woningen in dit gebied op te knappen.

De subsidieregelingen worden nog uitgewerkt. In de loop van 2021 volgt nadere informatie hierover en kunt u een subsidie aanvragen.

U hebt een huurwoning

Huurders van woningcorporaties ontvangen een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro. Dit geldt voor alle huurders in hetzelfde gebied als dat van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.

Vragen en antwoorden

Kijk ook in het overzicht met vragen en antwoorden