Bestuurlijke afspraken versterking Groningen

Op 6 november 2020 hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeentes Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt extra afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over de versterking van woningen in het aardbevingsbied. En over perspectief voor de inwoners.

Bestuurlijke afspraken versterking Groningen

De bestuurlijke afspraken die het Rijk, de provincie Groningen en de gemeentes Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt op 6 november 2020 hebben gemaakt, gelden voor:

  1. Ruim 26.000 adressen die in het zogenoemde ‘versterkingsprogramma’ van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zitten. Deze adressen zijn afkomstig uit eerdere gemeentelijke versterkingsplannen. Dit totaal van ruim 26.000 adressen noemen we de ‘versterkingsopgave.’
  2. De overige adressen in het aardbevingsgebied. De precieze begrenzing van dit gebied moet nog worden bepaald. Uitgangspunt is het gebied van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.

De nieuwe afspraken gaan niet over het herstel van schade. Daar waren al afspraken over en die blijven staan. Alle aardbevingsschade wordt vergoed, dat is en blijft het uitgangspunt. Ook al gemaakte afspraken over de versterking van woningen blijven gelden. 

De ‘versterkingsopgave’: wat betekent dit voor u?

Voor eigenaren van woningen in de versterkingsopgave geldt het volgende:

U hebt al een versterkingsadvies

Regel U kunt dit advies laten uitvoeren, óf een herbeoordeling aanvragen op grond van nieuwe inzichten. De herbeoordeling kan twee uitkomsten hebben: Uw huis is veilig, of er is nog versterking nodig. U komt bij een herbeoordeling, ongeacht de uitkomst, in aanmerking voor 30.000 euro. Namelijk een subsidie van 17.000 euro voor woningverbetering en verduurzaming en een vrij besteedbaar bedrag van 13.000 euro. 
Uitzondering Als het oorspronkelijke versterkingsadvies al is of wordt uitgevoerd hebt u deze keuze niet meer. U komt wél in aanmerking voor een subsidie van 7.000 euro voor verduurzaming. 
Let op Als de voorbereiding van de uitvoering van het huidige versterkingsadvies al ver is gevorderd moet worden bezien of herbeoordeling nog mogelijk is. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) neemt hierover contact met u op. Zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor 1 januari 2021.

U hebt nog geen versterkingsadvies

Regel Uw woning wordt beoordeeld met de nieuwe inzichten. Deze beoordeling kan twee uitkomsten hebben: Uw woning is veilig, of er is nog versterking nodig. Ook komt u in beide gevallen in aanmerking voor een subsidie voor woningverbetering en verduurzaming van 17.000 euro. Valt u in deze categorie, dan wordt u daar voor 1 mei 2021 over geïnformeerd.
Uitzondering Uw versterkingsadvies is bijna klaar. U valt dan in de bovengenoemde categorie ‘met versterkingsadvies’. U wordt daar voor 1 januari 2021 over geïnformeerd.

Uw woning komt in aanmerking voor maatwerk

Verschillen in de aanpak van vergelijkbare woningen worden zo veel mogelijk weggenomen. Die verschillen kunnen ontstaan als in sommige buurten het ene huis wél ingrijpend is of wordt versterkt, maar het andere huis niet. Terwijl het om sterk vergelijkbare huizen gaat.

Regel Eigenaren van deze huizen krijgen een vergoeding van 30.000 euro.
Uitzondering Soms is een aanpak op maat mogelijk.

Uw gemeente of NCG neemt hierover contact met u op. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 maart 2021.

Ook hier geldt dat afspraken die al gemaakt zijn overeind blijven. Een bekend voorbeeld hiervan is de aanpak van Hart van Opwierde in de gemeente Appingedam. Die gaat gewoon door.

Overige adressen in het aardbevingsgebied (buiten de ‘versterkingsopgave’)

  • Voor de overige woningen in het aardbevingsgebied komt er een subsidie voor woningverbetering.

  • Uitgangspunt is hetzelfde gebied als dat van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.

  • Voor particuliere eigenaren is dat een subsidie van 10.000 euro per adres.

  • Ook woningcorporaties krijgen geld om hun woningen in dit gebied op te knappen.

De subsidieregelingen worden nog uitgewerkt. In de loop van 2021 volgt nadere informatie hierover en kunt u een subsidie aanvragen.

U hebt een huurwoning

Huurders van woningcorporaties ontvangen een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro. Dit geldt voor alle huurders in hetzelfde gebied als dat van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.

Vragen en antwoorden

Kijk ook in het overzicht met vragen en antwoorden