Bodemonderzoek

Om de sterkte van een gebouw te bepalen, is kennis van de samenstelling van de grond nodig. De grondsamenstelling heeft namelijk invloed op het effect van eventuele bevingen op het gebouw. Daarom onderzoekt NCG niet alleen het gebouw, maar ook de bodem. 

Vrachtwagen voor bodemonderzoek

Het onderzoeken van de bodem gebeurt door sonderingen uit te voeren. Sonderingen zijn grondboringen waarbij de weerstand van de ondergrond wordt gemeten. Dit gebeurt in de bovenste 30 meter van de bodem. Zo ontstaat een goed beeld van de grondsamenstelling en grondopbouw.  Op goed bereikbare plaatsen worden de sonderingen gedaan door een sondeerwagen. Dit is een speciale vrachtwagen. Deze vrachtwachten drukt buizen in de bovenste 30 meter van de bodem.

Openbare ruimte

De sonderingen vinden meestal plaats in de openbare ruimte. De werkzaamheden veroorzaken geen tot zeer beperkte hinder voor omwonenden. In enkele gevallen is het nodig om sonderingen uit te voeren op particuliere grond. Hiervoor wordt altijd eerst contact met de eigenaar gezocht.