Samenvatting LoC toets Teijin Aramid B.V.

In maart 2018 is bij Teijin Aramid B.V. onderzoek op industriële installaties uitgevoerd volgens de LoC methode. Dit onderzoek is uitgevoerd door SWECO en de review heeft plaats gevonden door de TU Delft.