Samenvatting LoC toets ChemCom Industries B.V.

In 2018 is bij ChemCom Industries B.V. een onderzoek op industriële installaties uitgevoerd volgens de LoC methode. Dit onderzoek is uitgevoerd door SWECO en de beoordeling is gedaan door de TU Delft. In 2019 is een vervolgonderzoek uitgevoerd en ook dit is beoordeeld door TU Delft. Uit beide onderzoeken bleek dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn.