Samenvatting LOC toets Delamine B.V. Delfzijl ammoniaktanks

Delamine B.V. produceert ethyleenamines in een continu proces. De ammoniaktanks T-112A en T-112B zijn onderzocht volgens de LoC-methode en de resultaten staan in bijgaand rapport.