Samenvatting LoC-toets Delamine B.V. Delfzijl 'constructie productiesectie'

Delamine B.V. produceert ethyleenamines in een continu proces. De 'constructie productiesectie' is onderzocht volgens de LoC-methode en de resultaten staan in de bijlage.