Samenvatting LoC toets Teijin Aramid Productiegebouw

In november 2019 is bij Teijin Aramid B.V. het onderzoek opgeleverd volgens de LoC methode. Dit onderzoek is uitgevoerd door SWECO en de review heeft plaats gevonden door de TU Delft.