Samenstelling stuurgroep en werkgroep industrie december 2019

In dit document is de samenstelling van de stuurgroep industrie en de werkgroep industrie te lezen. Het document is in december 2019 voor het laatst geupdate.