Coronamaatregelen

Vanwege het coronavirus verlopen sommige werkzaamheden in de versterking anders dan normaal. Hieronder leest u welke maatregelen we samen met u nemen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Bij de werkzaamheden volgt NCG de richtlijnen uit het protocol Samen veilig doorwerken van de Rijksoverheid.

Opnames

Opnames voeren we alleen uit met toestemming van de bewoner. Een inspecteur mag meerdere adressen per dag opnemen. Om opnames veilig te kunnen uitvoeren, neemt NCG samen met de bewoners de volgende maatregelen.

Vóór de opname

 • Een medewerker van NCG belt de bewoners op de dag van de opname, of een dag eerder, om te vragen naar hun gezondheid. De medewerker controleert dit ook bij de inspecteur. Ook gaat de medewerker na of niemand in contact is geweest met een persoon die positief getest is op corona. Als niemand klachten heeft en er geen contact is geweest met een besmet persoon, dan vindt de opname plaats.
 • Bij corona-achtige klachten van bewoners of van de inspecteur gaat een opname niet door.
 • De bewoners ventileren het gebouw goed voor de opname.
 • De bewoners maken de plekken waar de inspecteur moet kijken goed bereikbaar.


Tijdens de opname

 • Alle betrokkenen houden zich aan de regels van het RIVM.
 • Tijdens de opname zijn er zo weinig mogelijk gezinsleden (bij voorkeur één) in de woning aanwezig. Als dat niet mogelijk is, vragen we de bewoners om niet in dezelfde ruimte als de inspecteur aanwezig te zijn.
 • De inspecteur draagt een medisch neusmondmasker.
 • Ook de bewoners vragen we om een mondkapje te dragen tijdens de opname.
 • Soms kunnen bewoners onder begeleiding of zelfstandig zelf de opname uitvoeren. Bijvoorbeeld door een 3D-scan te maken.
   

Twee inspecteurs binnen

 • Een opname wordt bij voorkeur door maximaal twee inspecteurs uitgevoerd.
 • Soms moet een opname door meer dan twee inspecteurs worden uitgevoerd. Deze inspecteurs hebben verschillende werkzaamheden en komen op verschillende dagen.
 • Het is wel mogelijk dat er binnen en buiten tegelijkertijd een opname plaatsvindt.
  De inspecteurs buiten komen dan niet in contact met de inspecteurs binnen of met de bewoners.


Meer  inspecteurs binnen

 • Bij een uitgebreide opname gebeurt de opname door meer dan twee inspecteurs. Dit gebeurt alleen wanneer het echt noodzakelijk is.
 • De inspecteurs pauzeren niet in de woning en altijd op 1,5 meter van elkaar.
 • Inspecteurs maken ook geen gebruik van het toilet in de woning.


Na de opname
De medewerkers van NCG en het ingenieursbureau laten uw gebouw zo schoon mogelijk achter. Zij nemen bijvoorbeeld de deurklinken af na hun bezoek.
 

Particuliere woningen
Bewoners van woningen die in aanmerking komen voor een opname worden door NCG gebeld of ontvangen een brief met meer informatie. U hoeft u dus niet aan te melden of zelf te bellen.
 

Overige panden
Agropanden, kerken, winkels en leegstaande panden, zoals vakantiewoningen kunnen worden bezocht door een medewerker van het ingenieursbureau. Ook de eigenaren van deze panden worden gebeld voor een kennismakingsgesprek en om een afspraak te maken. Bij complexe gebouwen, zoals boerderijen, kan het nodig zijn om twee inspectiedagen in te plannen.

Bespreking versterkingsadvies

Het bespreken van een versterkingsadvies gebeurt bij voorkeur in de spreekkamer op het versterkingspunt. Deze spreekkamer is coronaproof. 
Is dit niet mogelijk, dan komt de bewonersbegeleider - eventueel met een collega - in overleg met u bij u thuis. Ook dan worden de RIVM-richtlijnen gevolgd (mondkapje, voldoende afstand, gezondheidscheck). Het bespreken van een versterkingsadvies kan eventueel ook telefonisch of via beeldbellen. 

Bouwwerkzaamheden

Bouwwerkzaamheden om panden in het aardbevingsgebied te versterken gaan door als dat mogelijk is. Soms zal er een vertraging optreden, bijvoorbeeld doordat bouwmaterialen moeilijk leverbaar zijn. In de praktijk blijkt gelukkig dat de meeste werkzaamheden volgens planning verlopen.

Aannemers werken ook bij bewoners achter de voordeur. Bij het eerste persoonlijke contact gebruiken de medewerkers van de aannemer dan een mondkapje of een 'face shield'. Tijdens dit eerste contact maken ze afspraken met de bewoner over hoe ze veilig kunnen werken, zónder gebruik te hoeven maken van een mondkapje of face shield. Bij het werken zelf houden de medewerkers van de aannemer 1.5 meter afstand tot de bewoner. Ook voorkomen ze zoveel mogelijk contact.

Informatiebijeenkomsten

NCG organiseert regelmatig kleine en grote informatiebijeenkomsten voor bewoners over de versterking. Ook hierbij hanteren we de richtlijnen van het RIVM en het Rijk. We streven ernaar informatiebijeenkomsten zoveel mogelijk online te organiseren.

Daarnaast informeren we u bijvoorbeeld per (nieuws)brief, mail, telefonisch of via de website over de versterking van uw woning/pand. 

Veilig werken

Bij alle werkzaamheden binnen het versterkingsproces zijn de adviezen en maatregelen van het RIVM leidend. Daarom hanteren wij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ dat door het Rijk en de bouw- en technieksector naar aanleiding van de coronacrisis is vastgesteld voor deze sector. Zo zorgen we ervoor dat het werk op een veilige manier doorgaat!

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij uw bewonersbegeleider of u kunt contact opnemen met NCG via het algemene nummer 088 041 44 77. U kunt ook mailen naar info@nationaalcoordinatorgroningen.nl