Coronamaatregelen

Vanwege het coronavirus verlopen sommige werkzaamheden in de versterking anders dan normaal. Hieronder leest u welke maatregelen we samen met u nemen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Bij de werkzaamheden volgt NCG de richtlijnen uit het protocol Samen veilig doorwerken van de Rijksoverheid.

Opnames

Om opnames veilig te kunnen uitvoeren, neemt NCG samen met de bewoners de volgende maatregelen.

Voor de opname

 • Een medewerker van NCG belt de bewoners op de dag van de opname, of een dag eerder, om te vragen naar hun gezondheid. De medewerker controleert dit ook bij de inspecteur. Ook gaat de medewerker na of niemand in contact is geweest met een persoon die positief getest is op corona. Als niemand klachten heeft en er geen contact is geweest met een besmet persoon, dan vindt de opname plaats.
 • De bewoners ventileren voor de opname goed het gebouw.
 • De bewoners maken de plekken waar de inspecteur moet kijken goed bereikbaar.


Tijdens de opname

 • Er zijn naast de bewoners maximaal twee mensen in het pand aanwezig.
 • Zijn er voor de opname meer mensen nodig, dan plannen we de opname op meerdere dagen.
 • Volgens de RIVM-richtlijnen geldt een dringend advies om thuis, zowel in huis als in de tuin of op het balkon, maximaal twee personen per dag te ontvangen. NCG adviseert bewoners daarom om op de dag van opname geen ander bezoek te ontvangen.
 • Medewerkers van NCG en het ingenieursbureau dragen binnen een mondkapje. Bewoners adviseren we dringend om ook een mondkapje te dragen.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Iedereen houdt altijd anderhalve meter afstand.
 • Voelt u zich toch ongemakkelijk of onveilig tijdens de opname? Dan kunt u de inspecteur vragen om te vertrekken.
   

Na de opname

 • De medewerkers van NCG en het ingenieursbureau laten uw gebouw zo schoon mogelijk achter. Zij nemen bijvoorbeeld de deurklinken af na hun bezoek.
   

Particuliere woningen
Bewoners van woningen die in aanmerking komen voor een opname worden door NCG gebeld of ontvangen een brief met meer informatie. U hoeft u dus niet aan te melden of zelf te bellen.

Overige panden
Agropanden, kerken, winkels en leegstaande panden, zoals vakantiewoningen kunnen worden bezocht door een medewerker van het ingenieursbureau. Ook de eigenaren van deze panden worden gebeld voor een kennismakingsgesprek en om een afspraak te maken. Bij complexe gebouwen, zoals boerderijen, kan het nodig zijn om twee inspectiedagen in te plannen.

Bespreking versterkingsadvies

Het bespreken van een versterkingsadvies gebeurt bij voorkeur in de spreekkamer op het versterkingspunt. Deze spreekkamer is coronaproof. 
Is dit niet mogelijk, dan komt de bewonersbegeleider - eventueel met een collega - in overleg met u bij u thuis. Ook dan worden de RIVM-richtlijnen gevolgd (mondkapje, voldoende afstand, gezondheidscheck). Het bespreken van een versterkingsadvies kan eventueel ook telefonisch of via beeldbellen. 

Bouwwerkzaamheden

Bouwwerkzaamheden om panden in het aardbevingsgebied te versterken gaan, als dat mogelijk is, gewoon door. Soms zal er een vertraging optreden, bijvoorbeeld doordat bouwmaterialen moeilijk leverbaar zijn. In de praktijk blijkt gelukkig dat de meeste werkzaamheden volgens planning verlopen.

Informatiebijeenkomsten

NCG organiseert regelmatig kleine en grote informatiebijeenkomsten voor bewoners over de versterking. Ook hierbij hanteren we de richtlijnen van het RIVM en het Rijk. We streven ernaar informatiebijeenkomsten zoveel mogelijk online te organiseren.

Daarnaast informeren we u bijvoorbeeld per (nieuws)brief, mail, telefonisch of via de website over de versterking van uw woning/pand. 

Veilig werken

Bij alle werkzaamheden binnen het versterkingsproces zijn de adviezen en maatregelen van het RIVM leidend. Daarom hanteren wij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ dat door het Rijk en de bouw- en technieksector naar aanleiding van de coronacrisis is vastgesteld voor deze sector. Zo zorgen we ervoor dat het werk op een veilige manier doorgaat!

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij uw bewonersbegeleider of u kunt contact opnemen met NCG via het algemene nummer 088 041 44 77. U kunt ook mailen naar info@nationaalcoordinatorgroningen.nl