Coronamaatregelen

Vanwege het coronavirus verlopen sommige werkzaamheden in de versterking anders dan normaal. Hieronder leest u welke maatregelen we samen met u nemen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Bij de werkzaamheden volgt NCG de richtlijnen uit het protocol Samen veilig doorwerken van de Rijksoverheid.

Opnames

Opnames voeren we alleen uit met toestemming van de bewoner. Een inspecteur mag meerdere adressen per dag opnemen. Dit mag echter alleen wanneer hij of zij dagelijks een zelftest uitvoert. De inspecteur kan vanzelfsprekend alleen aan het werk wanneer de test negatief is. 

Om opnames veilig te kunnen uitvoeren, neemt NCG samen met de bewoners de volgende maatregelen.

Vóór de opname vragen wij aan de bewoners:

 • of zij bezwaar hebben tegen het uitvoeren van de werkzaamheden die bij de opname horen;
 • of zij of huisgenoten corona-achtige klachten hebben;
 • of zij of huisgenoten tot de groep ‘kwetsbare personen’ behoren, zodat we risico’s goed kunnen inschatten. Eventueel gaat de opname dan niet door;
 • of zij voorafgaand aan de opname een zelftest zouden willen doen;
 • om het huis goed te ventileren;
 • om ervoor te zorgen dat het toilet goed schoon is.


Tijdens de opname geldt het volgende:

 • Alle betrokkenen houden zich aan de regels van het RIVM.
 • Er zijn zo weinig mogelijk gezinsleden in de woning aanwezig.
 • Tijdens de opname draagt de inspecteur In de woning een mondkapje.
 • Is het niet mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden, dan vragen we ook de bewoners om een mondkapje te dragen tijdens de opname.
 • Aan de bewoners vragen we om handvatten, deurklinken en dergelijke meerdere malen per dag schoon te maken.
 • Voelen bewoners zich toch onveilig tijdens de opname, dan kunnen ze de inspecteur(s) vragen om weg te gaan. Bijvoorbeeld als een inspecteur hoest of niest tijdens de werkzaamheden.
   

Maximaal aantal inspecteurs binnen

 • Een opname gebeurt door zo weinig mogelijk inspecteurs. 
 • Er zijn maximaal vier inspecteurs aanwezig.
 • Een opnameteam binnen én in de tuin is toegestaan, maar alleen als ze niet met elkaar in contact komen.


Na de opname
De medewerkers van NCG en het ingenieursbureau laten uw gebouw zo schoon mogelijk achter. 
 

Bijzondere panden
Agropanden, kerken, winkels en leegstaande panden, zoals vakantiewoningen kunnen worden bezocht door een medewerker van het ingenieursbureau. De eigenaren van deze panden worden gebeld of ontvangen een brief om een afspraak te maken. Bij complexe gebouwen, zoals boerderijen, kan het nodig zijn om twee inspectiedagen in te plannen.

Bespreking versterkingsadvies

De geldende coronamaatregelen bepalen waar we een versterkingsadvies bespreken. Bij voorkeur gebeurt dit in de spreekkamer op het versterkingspunt. Deze spreekkamer is coronaproof. Is dit niet mogelijk of wenselijk, dan kunnen we het versterkingsadvies in overleg met u bij u thuis bespreken. Ook dan worden de RIVM-richtlijnen gevolgd (indien 1,5 meter afstand niet mogelijk is een mondkapje, voldoende afstand, gezondheidscheck). Het bespreken van een versterkingsadvies kan eventueel ook telefonisch of via beeldbellen. Samen met u kiezen we de wijze die past bij de dan geldende maatregelen.

Bouwwerkzaamheden

Bouwwerkzaamheden om panden in het aardbevingsgebied te versterken gaan door als dat mogelijk is. Soms zal er een vertraging optreden, bijvoorbeeld doordat bouwmaterialen moeilijk leverbaar zijn. In de praktijk blijkt gelukkig dat de meeste werkzaamheden volgens planning verlopen.

Aannemers werken ook bij bewoners achter de voordeur. Bij het eerste persoonlijke contact gebruiken de medewerkers van de aannemer dan een mondkapje of een 'face shield'. Tijdens dit eerste contact maken ze afspraken met de bewoner over hoe ze veilig kunnen werken, zónder gebruik te hoeven maken van een mondkapje of face shield. Bij het werken zelf houden de medewerkers van de aannemer 1.5 meter afstand tot de bewoner. Ook voorkomen ze zoveel mogelijk contact.

Informatiebijeenkomsten

NCG organiseert regelmatig kleine en grote informatiebijeenkomsten voor bewoners over de versterking. Ook hierbij hanteren we de richtlijnen van het RIVM en het Rijk. We streven ernaar informatiebijeenkomsten zoveel mogelijk online te organiseren.

Daarnaast informeren we u bijvoorbeeld per (nieuws)brief, mail, telefonisch of via de website over de versterking van uw woning/pand. 

Veilig werken

Bij alle werkzaamheden binnen het versterkingsproces zijn de adviezen en maatregelen van het RIVM leidend. Daarom hanteren wij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ dat door het Rijk en de bouw- en technieksector naar aanleiding van de coronacrisis is vastgesteld voor deze sector. Zo zorgen we ervoor dat het werk op een veilige manier doorgaat!

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij uw bewonersbegeleider of u kunt contact opnemen met NCG via het algemene nummer 088 041 44 77. U kunt ook mailen naar info@nationaalcoordinatorgroningen.nl


Laatste update: 03-01-2022