Effecten coronamaatregelen op versterkingsproces

Net als in heel Nederland hebben de coronamaatregelen ook invloed op de uitvoering van de werkzaamheden binnen het versterkingsproces.

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Bepaalde activiteiten zijn vooral vanwege de 1,5 meterafstandmaatregel moeilijk uit te voeren. Maar ook bijvoorbeeld het extra rekening houden met kwetsbare mensen belemmert of vertraagt het versterkingsproces. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om onze afspraken zo goed mogelijk én volgens de richtlijnen van de RIVM na te komen. 

Opnames

Een uitgebreide opname betekent normaliter dat medewerkers van een ingenieursbureau samen met een bewonersbegeleider van NCG en een aannemer langskomen om uw huis of pand te inspecteren. Vanwege de coronacrisis hebben we in maart de opnames eerst stilgelegd. Vanaf medio april zijn we gestart met het testen van alternatieve vormen van opnames. In september zijn we met nieuwe, stringentere, maatregelen geconfronteerd en hebben we de manier waarop opnames worden uitgevoerd opnieuw aangepast. Kort gezegd betekent dit dat er naast de bewoners maximaal drie mensen aanwezig mogen zijn. Voor allen geldt dat er geen sprake mag zijn van coronagerelateerde gezondheidsklachten. Daarnaast adviseren wij dringend een mondkapje te dragen.

Komt uw woning/pand in aanmerking voor een alternatieve coronaproof-opname, dan gaat dit als volgt. U wordt gebeld door een bewonersbegeleider van NCG voor een kennismakingsgesprek en het bespreken van het opnameplan (BOP). Tijdens dit gesprek bespreekt u samen welke opnamemogelijkheid voor u en uw pand geschikt is. Ook maakt u een afspraak voor wanneer de opname plaatsvindt. Er zijn drie mogelijkheden voor de opname:

  1. Met behulp van een camera voert u zelf de opname uit. U krijgt van ons van tevoren richtlijnen waaraan de opname moet voldoen.
  2. Met behulp van een camera voert u zelf de opname uit. U wordt daarbij op afstand begeleid door een inspecteur.
  3. Een medewerker van een ingenieursbureau komt langs en voert de opname uit volgens de RIVM-richtlijnen.  Van tevoren bespreken we met u hoe we de RIVM-richtlijnen toepassen.

Soms is het nodig dat de inspecteur vóór de opname zelf een voorschouw doet. Dit is een korte inspectie van een half uur om te beoordelen of uw pand geschikt is voor de alternatieve opname.

Particuliere woningen
Bewoners van woningen die in aanmerking komen voor een opname worden door NCG gebeld. U hoeft u dus niet aan te melden of zelf te bellen.

Overige panden
Agropanden, kerken, winkels en leegstaande panden, zoals vakantiewoningen kunnen worden bezocht door een medewerker van het ingenieursbureau. Ook de eigenaren van deze panden worden gebeld voor een kennismakingsgesprek en om een afspraak te maken. Bij complexe gebouwen, zoals boerderijen, kan het nodig zijn om twee inspectiedagen in te plannen.

Let op! Niet elk gebouw of elke woning is geschikt om een opname op alternatieve wijze uit te voeren. Deze opnames zijn pas mogelijk na verdere versoepeling van de coronamaatregelen.

Informatieblad
NCG heeft een informatieblad opgesteld waarin we de werkwijze tijdens de corona-periode meer in detail toelichten.

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Bespreking BVVA

Het bespreken van een BVVA (Bewoners Vriendelijk Versterkings Advies) gebeurt bij voorkeur in de spreekkamer op het versterkingspunt. Deze spreekkamer is coronaproof. 
Is dit niet mogelijk, dan komt de bewonersbegeleider - eventueel met een collega - in overleg met u bij u thuis. Ook dan worden de RIVM-richtlijnen gevolgd (mondkapje, voldoende afstand, gezondheidscheck). Het bespreken van een BVVA kan eventueel ook telefonisch of via beeldbellen. 

Bouwwerkzaamheden

Bouwwerkzaamheden om panden in het aardbevingsgebied te versterken gaan, als dat mogelijk is, gewoon door. Soms zal er een vertraging optreden, bijvoorbeeld doordat bouwmaterialen moeilijk leverbaar zijn. In de praktijk blijkt gelukkig dat de meeste werkzaamheden volgens planning verlopen.

Informatiebijeenkomsten

NCG organiseert regelmatig kleine en grote informatiebijeenkomsten voor bewoners over de versterking. Ook hierbij hanteren we de richtlijnen van het RIVM en het Rijk. Momenteel onderzoeken we samen met de gemeentes hoe we dit online vorm kunnen geven.

Daarnaast informeren we u bijvoorbeeld per (nieuws)brief, mail, telefonisch of via de website over de versterking van uw woning/pand. 

Veilig werken

Bij alle werkzaamheden binnen het versterkingsproces zijn de adviezen en maatregelen van het RIVM leidend. Daarom hanteren wij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ dat door het Rijk en de bouw- en technieksector naar aanleiding van de coronacrisis is vastgesteld voor deze sector. Zodoende kunnen we er zorg voor dragen dat het werk op een veilige manier doorgaat!

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij uw bewonersbegeleider of u kunt contact opnemen met NCG via het algemene nummer 088 041 44 77. U kunt ook mailen naar info@nationaalcoordinatorgroningen.nl