Critical reviews

In en rond het aardbevingsgebied wordt veel onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld naar de woningmarkt of  leefbaarheid. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) laat critical reviews organiseren om een platform te bieden voor discussie over dergelijke onderzoeken.

Tijdens een critical review nemen wetenschappers, professionals en bewoners samen bestaande onderzoeken rondom een onderwerp onder de loep. Dit geeft helderheid over de vragen, standpunten en behoeften van onderzoekers, bewoners en organisaties ten aanzien van het onderwerp. Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) van de Rijksuniversiteit Groningen voert de critical reviews uit in opdracht van NCG.

Critical review woningmarktonderzoeken

In deze critical review zijn begin 2017 onderzoeken naar de woningwaarde in het aardbevingsgebied onder de loep genomen.

Critical review PGA-kaarten en risicokaarten

Begin 2018 heeft een critical review over PGA-kaarten en risicokaarten plaatsgevonden. Deze kaarten zijn van belang voor het bepalen van de risico’s en de veiligheid in het aardbevingsgebied.

Critical review waarde van erfgoed

In juni 2018 heeft KADO een critical review georganiseerd over de waardebepaling van erfgoed.

Critical review regionale economie

In november en december 2018 had de Critical review als thema de regionale economie, met als specifieke focus de sociaal-economische structuur van het aardbevingsgebied.