Eigen Initiatief

Met het programma Eigen Initiatief en de voorloper Heft in Eigen Hand stelt NCG eigenaren in de gelegenheid om als particulier opdrachtgever de versterkingsmaatregelen en eventuele andere verbouwingen aan hun huis of gebouw zelf uit te laten voeren.

Sinds 2016 voeren ruim 250 woningeigenaren vanuit dit programma zelf de regie over de versterking van hun pand. De deelnemers worden daarbij ondersteund door een bouwbegeleider van NCG.

Het is op dit moment niet mogelijk om deel te nemen aan Eigen Initiatief. Het versterkingsprogramma van NCG richt zich eerst op het onderzoeken en indien nodig versterken van de meest risicovolle gebouwen in het aardbevingsgebied.