Erfgoedloket en Erfgoedadviesteam

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft samen met provincie Groningen Libau gevraagd om een Erfgoedloket en Erfgoedadviesteam op te richten. Het loket is bedoeld als informatiepunt en steunpunt voor bewoners en eigenaren die in het ingewikkelde traject terechtkomen van schadeherstel en versterking van hun monumentale pand.

Erfgoedloket

Eigenaren en bewoners van monumentale gebouwen in het aardbevingsgebied kunnen bij het Erfgoedloket terecht met vragen over bijvoorbeeld regelgeving, procedures, duurzaamheid, herbestemming en/of financieringen in relatie tot de versterkingsopgave of schadeherstel.

Ook eigenaren en bewoners van karakteristieke panden kunnen zich melden bij het Erfgoedloket. Het Erfgoedloket informeert deze eigenaren over de gemeentelijke kaders en draagt er zorg voor dat ook deze eigenaren op de juiste plek terechtkomen voor een antwoord op hun vragen.

Erfgoedadviesteam

Achter het Erfgoedloket staat een deskundig Erfgoedadviesteam met specialisten om complexe vraagstukken integraal te kunnen beantwoorden. Het Erfgoedadviesteam ondersteunt daarnaast het loket en overheden met specifieke kennis en deskundigheid.

Libau

Provincie Groningen heeft adviesorganisatie Libau subsidie verstrekt om het Erfgoedloket en Erfgoedadviesteam te realiseren. Vanaf 1 oktober 2017 is het Erfgoedloket al bereikbaar en per 1 januari 2018 is het loket met Erfgoedadviesteam volledig operationeel.

Contact Erfgoedloket

U kunt het Erfgoedloket bereiken op het telefoonnummer 050 313 27 09 of via het e-mailadres info@erfgoedloketgroningen.nl

Download hier de folder van het Erfgoedloket.