In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen onder de naam 'Gronings Perspectief' de veiligheidsbelevingen, de gezondheid en het toekomstperspectief van de Groninger.

Het onderzoek biedt ruimte om onderzoeksresultaten te vertalen in concrete maatregelen. Zo kan samen met bewoners en betrokken instanties worden gezocht naar oplossingen voor gesignaleerde problemen: een nieuwe aanpak, inrichting van faciliteiten of beleidsinstrumenten. Maar in het onderzoek is er ook aandacht voor initiatieven om de regio op langere termijn een positieve impuls te geven.

Rapportages

Op de website van Gronings Perspectief vindt u alle tussenrapportages en andere verantwoordingsdocumenten.

Zie ook

  • Gronings Perspectief onderzoek naar gezondheid en toekomstperspectief van inwoners in het aardbevingsgebied