In 2016 heeft Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een proef gedaan waarin vijftig eigenaren in de gelegenheid werden gesteld als particulier opdrachtgever de versterkingsmaatregelen en eventuele andere verbouwingen zelf uit te (laten) voeren. Deze proef heet Heft in Eigen Hand.

De eigenaar heeft zelf de regie in handen en hoeft niet te wachten totdat het dorp of de buurt aan de beurt is. Verbouwingswensen op het vlak van levensloopbestendigheid en/of energiebesparing kunnen worden meegenomen bij Heft in Eigen Hand.

In 2017 is de proef omgezet naar een regulier programma; Eigen Initiatief.