Herbeoordelingsadviseur

Is uw gebouw beoordeeld met oude inzichten? Dan kunt u kiezen om uw gebouw opnieuw te laten beoordelen met de nieuwste inzichten. Een onafhankelijke herbeoordelingsadviseur kan u helpen om een keuze te maken. Op deze pagina leest u wat u kunt verwachten van een herbeoordelingsadviseur en hoe u een adviseur kunt aanvragen.

Wat doet een herbeoordelingsadviseur?

De herbeoordelingsadviseur is onafhankelijk en gaat met u in gesprek over uw keuze: het bestaande versterkingsadvies van uw gebouw uitvoeren of het gebouw opnieuw beoordelen met de nieuwste inzichten. Voor dit gesprek onderzoekt de adviseur de gevolgen van beide keuzes op het gebied van versterken, planning en budget. Daarbij kunt u denken aan versterkingsmaatregelen die misschien vervallen of anders worden uitgevoerd. Of mogelijke veranderingen in de afwerking, binneninrichting en bouwkundige onderdelen van uw gebouw.

Hoe vraagt u een herbeoordelingsadviseur aan?

 1. Kies een bedrijf uit onderstaande lijst. Staat het bedrijf van uw keuze er niet tussen? Geef dan aan het bedrijf door dat ze zich aanmelden bij NCG. Daarna kunt u een aanvraag indienen.
 2. Neem contact op met het bedrijf om te vragen of ze u willen en kunnen adviseren.
 3. Vul het aanvraagformulier in.
 4. NCG neemt uw aanvraag in behandeling. U krijgt binnen vier weken per brief een reactie van ons. 
 5. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan neemt een herbeoordelingsadviseur uiterlijk binnen zes weken contact met u op om een afspraak met u te maken. NCG is verder niet betrokken bij het contact tussen u en de adviseur. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan ontvangt u een afwijzing van NCG.

Woont u in een appartementencomplex, een rijwoning of twee-onder-een-kapwoning? Dan is uw woning vaak constructief verbonden met de woning van uw buren. Dit betekent dat u samen met uw buren moet kiezen tussen het wel of niet opnieuw beoordelen van uw gebouw. Iedere eigenaar mag een herbeoordelingsadviseur inschakelen. U kunt ook met de andere eigenaren dezelfde herbeoordelingsadviseur om advies vragen. Elke eigenaar moet dan wel zelf een aanvraag indienen bij NCG.

Waar kunt u een herbeoordelingsadviseur vinden?

Hieronder staat een lijst met bedrijven die herbeoordelingsadviseurs in dienst hebben. U kunt een bedrijf uit deze lijst kiezen. Deze bedrijven hebben zich aangemeld bij NCG en voldoen aan de voorwaarden. Wilt u graag een andere adviseur inschakelen? Dat kan. De adviseur moet zich dan eerst aanmelden bij NCG. NCG controleert vervolgens of de adviseur voldoet aan de voorwaarden.

Lijst met herbeoordelingsadviseurs
Naam bureau Telefoonnummer Website
Beumer Bouwadvies 06 - 43 22 42 98 www.bouwadviesbeumer.com
Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitsma 06 - 53 76 54 28 www.bouwadviesbureau-haitsma.nl
Bouwkundig Bureau Rhombus 06 - 49 87 67 64 LinkedIn profiel Bouwkundig Bureau Rhombus
E-azy Advies 06 - 29 09 40 43
EB-engineering 06 - 26 89 00 20  www.eb-engineering.nl
EBN Bouwadvies 050 - 205 31 01 www.expertisebureaunoord.nl
Keurvast risicoanalisten en schadetaxateurs 06 - 23 48 50 42 www.keur-vast.nl
KPMS-Bouwadvies 0513 - 651 899 www.kpms.nl
MARC Bouwadvies 06 - 51 55 31 14 www.marcbouwadvies.nl
Menkemaborg Almelo Beheer 06 - 53 29 69 55
Noorde 06 - 14 43 64 21
Ploeg Noord 06 - 15 96 30 69 www.ploegnoord.nl
Tandem Bouwadvies 0596 - 573 101

www.tandemvormgeving.nl

Timmerfabriek Kuik 06 - 50 22 52 51
Visiplan 06 - 21 10 27 88 www.visiplan.nl
W2N 050 - 82 00 369 www.w2n-groningen.nl
Woonscan 06 - 10 08 58 66 www.woonscan.nl

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een onafhankelijk herbeoordelingsadviseur gelden de volgende voorwaarden:

 • De eigenaar van het gebouw doet het verzoek voor een onafhankelijk herbeoordelingsadviseur.
 • Het adres van het gebouw stond op 6 november 2020 ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.
 • Het gebouw is beoordeeld met de NPR 9998:2018 tijdvak 2 of een eerdere versie van de NPR 9998. Dit staat in het versterkingsadvies dat u van NCG heeft ontvangen.
 • Uit de beoordeling is gebleken dat het gebouw niet aan de veiligheidsnorm voldoet.
 • Er is nog geen aannemingsovereenkomst of depotovereenkomst getekend voor de uitvoering van de versterking van het gebouw.
 • U heeft nog geen (compleet) aanvraagformulier voor herbeoordelen van uw gebouw verstuurd naar NCG.

 • Er is nog geen onafhankelijk herbeoordelingsadviseur ingeschakeld voor uw adres. 

Woningcorporaties, zoals bedoeld in artikel 19 van de Woningwet, komen niet in aanmerking voor een onafhankelijk herbeoordelingsadviseur. Ook een VvE-bestuur kan geen herbeoordelingsadviseur aanvragen. Individuele eigenaren binnen een VvE kunnen wel een herbeoordelingsadviseur aanvragen.

Aan welke voorwaarden moet een herbeoordelingsadviseur voldoen?

De herbeoordelingsadviseur moet aan meerdere voorwaarden voldoen:

 • Afgeronde bouwkundige opleiding.
 • Vijf jaar werkervaring in de bouw.
 • Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
 • De adviseur is onafhankelijk. Dit betekent dat de adviseur niet eerder betrokken mag zijn geweest bij de opname, beoordeling of het uitvoeringsontwerp van uw gebouw of in dienst mag zijn van de rijksoverheid.

In de functieprofielen staan alle vereiste kennis en vaardigheden en de taken van de adviseur beschreven.

Wat kost een herbeoordelingsadviseur?

U hoeft de herbeoordelingsadviseur niet zelf te betalen. NCG betaalt de rekening. In totaal mag de herbeoordelingsadviseur twaalf uur besteden aan het advies tegen een maximaal tarief van 105 euro per uur (exclusief btw en inclusief eventuele reiskosten en verblijfskosten). De adviseur stuurt na afloop de rekening naar NCG samen met een goedkeuring van u. NCG controleert de rekening en regelt de betaling.

Welke informatie gebruikt een herbeoordelingsadviseur?

Onderstaande documenten krijgt u of heeft u eerder al gekregen van NCG. Deze informatie kan de herbeoordelingsadviseur gebruiken om u te adviseren. U moet deze documenten zelf met de adviseur delen.

 • Versterkingsadvies
  Hierin staan de versterkingsmaatregelen volgens de oude inzichten.
 • Uitvoeringsontwerp (indien beschikbaar)
  Hierin staan de plannen en tekeningen voor de aannemer om het gebouw te kunnen versterken.

Laatste update: 21-10-2021