Industrie

Bedrijven in de industriesector kunnen te maken krijgen met bodembeweging door de gaswinning in Groningen. Dit kan gevolgen hebben voor gebouwen en installaties, maar ook voor de bedrijfsvoering.

Op deze pagina vindt u informatie over schade, versterken en nieuwbouw bij industriële bedrijven.

Versterkingsaanpak voor industrie

Bedrijven in de industrie kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met de versterkingsaanpak. NCG maakt onderscheid tussen de aanpak van chemiebedrijven en andere industriële bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de circa 200 overige kleinere) bedrijven op de risicokaart en overige industrie en bedrijven.

Chemiebedrijven

Voor ongeveer 40 chemiebedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hanteert NCG een speciale aanpak. Uitgangspunt van de aanpak is dat de risico’s voor de omgeving niet mogen toenemen als gevolg van aardbevingen door gaswinning; het veiligheidsniveau moet op peil blijven. Onder regie van NCG hebben de chemiebedrijven en betrokken overheden samen afspraken gemaakt over de wijze waarop industriële installaties onderzocht worden. Lees meer over deze aanpak op de pagina chemische industrie.

Industriële bedrijven op de risicokaart

In Groningen zijn ongeveer 200 bedrijven die vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen een mogelijk risico vormen bij (zware) aardbevingen. Deze bedrijven staan op de risicokaart van de provincie Groningen. Het onderzoek naar de risico’s van de installaties bij deze bedrijven is in het najaar van 2018 gestart. Er worden checklists ontwikkeld voor de meest relevante installaties die bedrijven zelf of met hulp kunnen toepassen.

Overige industrie en bedrijven

Voor de overige industrie en bedrijven geldt dat deze mogelijk zijn of worden opgenomen in het versterkingsprogramma. Bij deze bedrijven is geen sprake van installaties met relevante hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Het betreft dus het gebouw zelf. Ondernemers die te maken krijgen met onderzoek en eventueel versterking van hun bedrijfspand krijgen hiervoor begeleiding van NCG.

Industriële bedrijven met aardbevingsschade

Industriële bedrijven die fysieke aardbevingsschade, vermogensschade of waardeda­ling als gevolg van aardbevingen hebben aan hun gebouwen of installaties kunnen terecht bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). 

Aardbevingsbestendige nieuwbouw van industrie

Industriële bedrijven die een nieuw bedrijfspand aardbevingsbestendig willen bouwen, kunnen de Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998 (NPR) gebruiken. In de NPR zijn bouwregels en normen opgenomen die aardbevingsbestendig bouwen mogelijk maken. De NPR is alleen van toepassing op bedrijfsgebouwen met een verblijfsfunctie. Voor het nieuw bouwen van aardbevingsbestendige installaties zijn geen vastgestelde normen. Wel kunnen de chemiebedrijven het specifiek voor Groningen ontwik­kelde beoordelingskader voor bestaande industriële installaties met gevaarlijke stoffen ook gebruiken bij nieuwbouw van installaties.

Meer weten?

Heeft u vragen over uw bedrijf of installatie, dan kunt u contact opnemen via industrie@nationaalcoordinatorgroningen.nl