Inkoop en aanbesteding

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) besteedt als uitvoeringsorganisatie werkzaamheden uit aan de markt. Daarvoor wil NCG een betrouwbare en professionele opdrachtgever zijn voor (potentiële) opdrachtnemers. NCG is gebonden aan de Aanbestedingswet 2012 doordat het onderdeel is van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Bij het aanbesteden houdt NCG zich aan de volgende uitgangspunten:

  • Non-discriminatie;
  • Gelijke behandeling van marktpartijen;
  • Transparantie;
  • Proportionaliteit.

NCG is bij het inkopen van leveringen, diensten en werken gebonden aan de aanbestedingsregels. Afhankelijk van de geldende regelgeving en argumenten besteden we opdrachten enkelvoudig, meervoudig onderhands, Nationaal of Europees aan. 

Voor meer informatie over inkoop en aanbesteden kunt u de website van Pianoo raadplegen.

Aanbestedingskalender

Op deze website vindt u een aanbestedingskalender. Hierop staan alle geplande nationale en Europese aanbestedingen. Het betreft een planning, wat betekent dat er als gevolg van ontwikkelingen wijzigingen kunnen optreden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aanbestedingskalender. Houd TenderNed in de gaten voor de daadwerkelijke publicatie.

U kunt de meest recente aanbestedingskalender downloaden.

Marktbenadering

Als NCG zelf de opdrachtgever is, moet de opdrachtverlening volgens de aanbestedingswet gaan.  Het komt ook voor dat niet de NCG, maar de eigenaar opdrachtgever is. In dat geval geldt de aanbestedingswet niet, maar moet de opdrachtverlening wel aan afgesproken voorwaarden voldoen. Binnen de versterkingsopgave kennen we de drie onderstaande ‘sporen’.

Publiek spoor: NCG is de aanbestedende dienst en opdrachtgever. Dit geldt voor zowel de ontwerp- als realisatiefase. NCG is in dit ‘spoor’ overheidsopdrachtgever. De opdracht is een overheidsopdracht. De opdracht moet volgens de aanbestedingswet worden verstrekt.

Publiek/privaat spoor: NCG is opdrachtgever voor de ontwerpfase. De eigenaar is vervolgens de opdrachtgever voor de realisatiefase. Opdrachten in de ontwerpfase, moeten volgens de aanbestedingswet worden aanbesteed. De aanbestedingswet is niet van toepassing op de opdrachtverstrekking door de eigenaar in de realisatiefase, maar moet wel aan afgesproken voorwaarden voldoen.

Privaat spoor: De eigenaar is de opdrachtgever voor zowel de ontwerp- als realisatiefase. In dit geval geldt de aanbestedingswet in beide fases niet. De opdrachtverstrekking moet aan afgesproken voorwaarden voldoen.

Voor een nadere toelichting van bovenstaande ‘sporen’ is de brochure Meewerken aan versterkingsmaatregelen? opgesteld.

Registratie aannemers

Aannemers met interesse in versterkingsprojecten binnen het private spoor kunnen zich inschrijven in het registratiesysteem van NCG. Bekijk de pagina Registratiesysteem voor aannemers voor meer informatie.