Leefbaarheidsprogramma

In de notitie zijn de uitgangspunten voor het leefbaarheidsprogramma vastgesteld. De notitie  ‘Leefbaarheidsprogramma NCG’ is opgesteld, besproken met de bestuurlijke- en maatschappelijke stuurgroep en vastgesteld in het voorjaar van 2016. Samen met maatschappelijke organisaties werkt de NCG aan de uitvoering van het leefbaarheidsprogramma onder de noemer 'Kansrijk Groningen'.