1,85 miljoen voor leefbaarheidsprogramma’s

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft een bestemming gekozen voor de resterende gelden van Kansrijk Groningen. Het bedrag van € 1,85 miljoen wordt verdeeld onder drie leefbaarheidsprogramma’s. De negen aardbevingsgemeenten krijgen in totaal € 900.000,- voor gemeentelijke herstructureringsprojecten ten behoeve van de leefbaarheid. Het programma Dorpsvisies en landschap van Landschapsbeheer Groningen vult NCG aan met € 650.000,-. Het resterende bedrag van € 300.000,-  gaat naar het Loket Leefbaarheid. Hiermee kunnen dorpen deskundigheid inhuren om hun leefbaarheidsinitiatieven te realiseren.

Foto met bovenaanzicht van mensen op pleintje

Lees verder op de website van Kansrijk Groningen