Eerste versterkte dorpshuis opgeleverd

Dorpshuis De Bongerd in Woltersum (gemeente Ten Boer) is volledig gerenoveerd én versterkt. Dit is feestelijk gevierd op 2 november. Dit dorpshuis is één van de eersten die in 2016 bij het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen een aanvraag indiende. Een voorwaarde voor toekenning was dat de verbouwing gekoppeld zou worden aan de versterkingsopgave.

Dorpshuis De Bongerd

Dorpshuis De Bongerd (dat ook de voetbalvereniging huisvest), gebouwd in 1965, was nodig toe aan een verbouwing. In 2013 ontstonden de eerste plannen, haalde het bestuur ideeën op bij de verenigingen en gebruikers uit het dorp. De benodigde financiële middelen werden in kaart gebracht en bij verschillende fondsen werden aanvragen ingediend. Zo ook bij Elk Dorp Een Duurzaam Dak (EDEDD), onderdeel van het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen. Nadat begin 2017 het versterkingsadvies (VA) werd vrijgegeven kon het dorpshuis verder met de verbouwingsplannen in combinatie met versterken.

In het voorjaar van 2018 startten de verbouwings- en versterkingswerkzaamheden. Daarbij is de keuken verplaatst en vernieuwd, is er een nieuwe gemeenschappelijke ontmoetingsruimte gecreëerd met een prachtige bar, zijn de kleedkamers vernieuwd en heeft alles een flinke schilderbeurt gekregen. Met deze aanpassingen heeft het dorpshuis meer gebruiksmogelijkheden gekregen waarmee het een stuk toekomstbestendiger is geworden.

Opening dorpshuis De Bongerd

Het hele proces, van idee in 2013 tot de opening, is Klaske en Sien (de betrokken bestuursleden) niet in de koude kleren gaan zitten. Klaske Piebenga: “We hebben geen spijt, zeker niet. Maar als we van te voren hadden geweten dat het ons zo ontzettend veel tijd en energie zou kosten! En toch: we zijn ontzettend trots op dit mooie, versterkte dorpshuis voor Woltersum. De Bongerd is klaar voor de toekomst!”