Kennisplatforms

Tafel met papieren

Kennis en onderzoek zijn belangrijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Om kennisopbouw en kennisdeling te stimuleren, laat Nationaal Coördinator Groningen (NCG) twee kennisplatforms ontwikkelen: Bouwen en Versterken en Leefbaar en Kansrijk.
 

Het doel van de kennisplatforms is om wetenschappers en professionals bij elkaar te brengen. Samen kunnen ze bestaande kennis verklaren en bespreken welke nieuwe kennis nodig of gewenst is. Zo ontstaat een kennisagenda die richting geeft aan de onderzoeken van NCG.