Klachten

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Dan kunt u dat laten weten.

Een klacht indienen

Heeft u een klacht over de manier waarop u bent behandeld door NCG? Dan kunt u mondeling of schriftelijk een klacht indienen. 

Een klacht indienen kan op 3 manieren:

  • Telefonisch: U kunt klachten over de NCG mondeling indienen via telefoonnummer 088 041 44 77.
  • E-mail:  U kunt uw klacht online indienen via onderstaand contactformulier.  Maak bij ‘Onderwerp’ duidelijk dat het om een klacht gaat.
  • Schriftelijk: Schriftelijke klachten die aan een aantal eisen voldoen, heten klaagschriften. In een klaagschrift staat de klacht, de naam en het adres van de indiener. Het klaagschrift bevat verder de dagtekening en ondertekening. Stuur de brief met uw klacht naar Nationaal Coördinator Groningen, Antwoordnummer 700, 9700 WB Groningen.

Het kan zijn dat u klacht niet in behandeling wordt genomen indien:

  • u de mogelijkheid heeft gehad om bezwaar of beroep aan te tekenen,
  • de oorzaak van de klacht langer dan één jaar geleden is ontstaan,
  • u een klacht heeft over een zaak die bij de burgerlijke rechter in behandeling is.

Behandeling van uw klacht

Informele procedure

Zowel mondelinge als schriftelijke klachten wil de NCG zorgvuldig afdoen. Wat dit precies betekent, verschilt van geval tot geval. De NCG kan bijvoorbeeld telefonisch contact met u opnemen om de kwestie op te helderen. Dit kan voldoende zijn om de klacht af te handelen, maar alleen als dit naar uw tevredenheid gebeurt.

Formele procedure

Is de klacht naar uw tevredenheid telefonisch of schriftelijk afgehandeld? Dan is geen formele procedure nodig. Leent uw klaagschrift zich niet voor zo’n informele afhandeling? Of bent u daarmee niet tevreden? Dan volgt de formele procedure.

Niet tevreden na klacht

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. Zij behandelen klachten over de overheid. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig.

U ontvangt na het aanmelden geen automatische bevestiging. Vergeet niet dat u na het invullen het formulier moet controleren voordat u het formulier kunt verzenden.

Klachtenformulier

Heeft uw klacht betrekking op uw huis, vermeld dan het adres, postcode en plaats.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht te behandelen, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)