Klachten

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Dan kunt u dat laten weten.

Een klacht indienen

Heeft u een klacht over de manier waarop u bent behandeld door NCG? Dan kunt u mondeling of schriftelijk een klacht indienen. 

Een klacht indienen kan op 3 manieren:

  • Telefonisch: U kunt klachten over de NCG mondeling indienen via telefoonnummer 088 041 44 77.
  • E-mail:  U kunt uw klacht online indienen via onderstaand contactformulier.  Maak bij ‘Onderwerp’ duidelijk dat het om een klacht gaat.
  • Schriftelijk: Schriftelijke klachten die aan een aantal eisen voldoen, heten klaagschriften. In een klaagschrift staat de klacht, de naam en het adres van de indiener. Het klaagschrift bevat verder de dagtekening en ondertekening. Stuur de brief met uw klacht naar Nationaal Coördinator Groningen, Antwoordnummer 700, 9700 WB Groningen.

Bij een schriftelijke klacht per mail of brief verzoeken wij u uw telefoonnummer te vermelden (geen verplichting). Dan kunnen wij eventueel nadere informatie bij u inwinnen of eventuele onduidelijkheden wegnemen.

U kunt géén klacht indienen wanneer:

  • u de mogelijkheid heeft gehad om bezwaar of beroep aan te tekenen,
  • de oorzaak van de klacht langer dan één jaar geleden is ontstaan,
  • u een klacht heeft over een zaak die bij de burgerlijke rechter in behandeling is.

Behandeling van uw klacht

Informele procedure

Zowel mondelinge als schriftelijke klachten wil de NCG zorgvuldig afdoen. Wat dit precies betekent, verschilt van geval tot geval. De NCG kan bijvoorbeeld telefonisch contact met u opnemen om de kwestie op te helderen. Dit kan voldoende zijn om de klacht af te handelen, maar alleen als dit naar uw tevredenheid gebeurt.

Formele procedure

Is de klacht naar uw tevredenheid telefonisch of schriftelijk afgehandeld? Dan is geen formele procedure nodig. Leent uw klaagschrift zich niet voor zo’n informele afhandeling? Of bent u daarmee niet tevreden? Dan volgt de formele procedure.

Niet tevreden na klacht

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht behandeld is, dan is er de mogelijkheid om de Nationale ombudsman te vragen uw klacht te onderzoeken. U moet dan wel eerst de formele klachtenprocedure hebben doorlopen.

Klachtenformulier

Heeft uw klacht betrekking op uw huis, vermeld dan het adres, postcode en plaats.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht te behandelen, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw klacht te behandelen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht te behandelen. Uw klacht wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw klacht hebben behandeld worden deze gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *