Seismische hazardkaart KNMI

In Noord-Nederland treden aardbevingen door gaswinning dicht onder het aardoppervlakte op. Dat maakt het belangrijk om de grondversnellingen te meten en berekenen. Het KNMI monitort en registreert de seismische activiteiten in Nederland. De seismische hazardkaart van KNMI beschrijft de dreiging als gevolg van aardbevingen.

Afbeelding van de seismische hazardkaart Groningen 2017 van de KNMI

Seismische hazardkaart Groningen 2017

Grondversnellingen geven het effect van aardbevingen aan het aardoppervlak weer. De grondversnellingen zijn van belang als input voor de richtlijnen van bouwkundige versterkingen van huizen en infrastructuur in Groningen. Het KNMI maakt jaarlijks een nieuwe versie van de kaart op basis van nieuwe metingen en berekeningen.