Reactie publicatie seismische 'hazardkaart' KNMI

Op 30 juni 2016 heeft het KNMI een nieuwe versie van de seismische hazardkaart Groningen gepresenteerd met nieuwe gegevens over grondversnellingen door aardbevingen. De presentatie van deze nieuwe kaart heeft geen directe gevolgen voor de aanpak van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De gebiedsgerichte aanpak met inspecties van woningen in de kern van het aardbevingsgebied, zoals opgenomen in het Meerjarenprogramma (MJP) Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen zullen onverkort worden doorgevoerd.

Seismische hazardkaart Groningen (versie 2)

In de eerste fase worden 1500 woningen geïnspecteerd in vijf plaatsen. In het najaar start de NCG met fase 2 met een vergelijkbaar aantal inspecties op zes andere plaatsen. Een aanpak waar de bewoner centraal staat. Op basis van de inspecties kan worden berekend welke woningen versterkt moeten worden. We kunnen nu nog niet zeggen hoeveel dat er zijn.

De NCG heeft in het MJP aangegeven dat de kennisontwikkeling over de ondergrond continue doorgaat. Hier geldt bij de NCG de beleidslijn dat de stand van nieuwe informatie twee keer per jaar wordt opgemaakt (1 januari en 1 juli). Dan wordt vastgesteld op basis van welk kader in het komende half jaar besluiten worden genomen.

De nieuwe KNMI contourenkaart zal worden gebruikt voor een update van de NPR (Nederlandse praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen). Deze versie van de contourenkaart biedt nieuwe informatie en wordt ter advisering voorgelegd aan de NEN. NEN geeft hierover naar verwachting voor het eind van het jaar een advies. Het voornemen is om de nieuwe kaart op te nemen in de geactualiseerde versie van het MJP die voor 1 januari 2017 wordt vastgesteld.