Reactie NCG op nieuwe seismische hazardkaart KNMI

Op donderdag 15 juni heeft het KNMI een nieuwe versie van de seismische hazardkaart Groningen gepresenteerd met nieuwe gegevens over grondversnellingen door aardbevingen. Op de kaart staat de te verwachten grondversnelling weergegeven: de peak ground acceleration (pga).

Het KNMI heeft op basis van nieuwe metingen en berekeningen een nieuwe versie van de seismische hazardkaart voor Groningen gemaakt. Hieruit blijkt dat de seismische dreiging – de dreiging door aardbevingen – nauwelijks is gewijzigd. In het noordelijk deel van het Groningen-gasveld is een lichte daling van de seismische dreiging te zien en in het zuidelijk deel een lichte stijging.

Afbeelding van de seismische hazardkaart Groningen 2017 van de KNMI
Seismische hazardkaart Groningen 2017

Aanpak NCG

Deze nieuwe versie van de kaart heeft geen gevolgen voor de aanpak van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Hoewel de nieuwe kaart van het KNMI laat zien dat het centrum van de maximale dreiging iets verplaatst is, is het totale kerngebied niet wezenlijk gewijzigd. Het werkgebied van NCG  is en blijft het gebied binnen de 0,2 pga contour van de KNMI kaart van 2015 zoals in het Meerjarenprogramma van de NCG is opgenomen. Woningen en gebouwen binnen dit gebied worden de komende jaren geïnspecteerd en geengineerd. De komende tijd wordt nagegaan of deze nieuwe kaart nog van invloed moet zijn op de precieze invulling van het inspectieprogramma. Het is te vroeg om daarover uitspraken te doen.

Seismische dreiging

De grondversnelling geeft het ‘schudden van de grond’ aan tijdens een aardbeving. Het KNMI heeft de kaart gemaakt op basis van de laatste wetenschappelijke kennis. Deze kaart en bijbehorende web applicatie tonen de maximale seismische dreiging als gevolg van de gaswinning in Groningen. De seismische dreiging heeft invloed op de benodigde maatregelen om een gebouw aardbevingsbestendig te maken. Deze maatregelen kan een constructeur bepalen met de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendige bouw.

Actualisatie NPR

NCG heeft aan het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) gevraagd deze kennis te betrekken bij de lopende actualisatie van de NPR voor aardbevingsbestendig bouwen. Verwacht wordt dat NEN de geactualiseerde NPR nog deze maand publiceert. Zodra de NPR geactualiseerd is, kunnen constructeurs nauwkeuriger bepalen welke maatregelen nodig zijn om een gebouw aardbevingsbestendig te maken.