Klachten

Is uw aanvraag voor het Koopinstrument afgewezen en bent u het niet eens met de afwijzing? Dan kunt u een klacht indienen.

Na de eerste stap van de selectieprocedure (stap 1 voorwaardencheck) informeert NCG alle aanvragers of zij wel of niet voldoen aan de voorwaarden. Voldoet u volgens NCG niet aan de voorwaarden en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een klacht indienen bij NCG. U kunt geen bezwaar maken, omdat het hier niet om een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht gaat.

Uw klacht wordt direct in behandeling genomen als u uw klacht indient binnen twee weken nadat u van NCG bericht heeft gekregen dat u niet aan de voorwaarden voldoet. Als toch nog blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet, wordt uw aanvraag meegenomen in de tweede stap van het beoordelingsproces (stap 2 knelpuntenbeoordeling).

Als de definitieve lijst is vastgesteld (stap 3 vaststellen definitieve lijst), krijgt iedere aanvrager die aan de voorwaarden voldoet bericht of de woning is geplaatst op de selectielijst of de reservelijst. Bent u het niet eens met uw plaatsing, dan kunt u een klacht indienen bij NCG. U moet uw klacht indienen binnen een redelijke termijn. Redelijk is niet later dan een jaar na datum waarop u het plaatsingsbericht hebt ontvangen. Uw klacht wordt binnen zes weken inhoudelijk beoordeeld. Een terechte klacht kan alleen leiden tot een hogere plaatsing op de reservelijst.