Na de selectie

Na de selectie wordt de lijst met geselecteerde aanvragers doorgegeven aan de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (Woonbedrijf).

Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen

Het Woonbedrijf voert een deel uit van het Koopinstrument, namelijk:

  • het laten taxeren van de woning
  • het doen van een aanbod voor de woning
  • het kopen van de woning

Opkoopproces

Bent u geselecteerd voor het Koopinstrument? Dan krijgt u van het Woonbedrijf een brief met informatie over hoe het verder gaat in het opkoopproces. De opkoop van uw woning verloopt in een aantal stappen:

  1. De selectie van uw verkooptaxateur
  2. Het laten doen van de taxatie
  3. Het doen van een aanbod voor uw woning
  4. U neemt een besluit over het aanbod
  5. Periode tussen sluiten voorlopige koopovereenkomst en levering
  6. De overdracht van de woning op de leverdatum, zes maanden na het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst.

Taxatieproces

Bij de taxatie van uw woning stellen twee taxateurs samen de marktwaarde van de woning vast. Een taxateur taxeert de woning in opdracht van het Woonbedrijf en een taxateur taxeert in opdracht van de eigenaar van de woning. Het Woonbedrijf betaalt de kosten van deze beide taxaties. De taxateurs bepalen gezamenlijk de taxatiewaarde. Als beide taxateurs het samen niet eens worden, dan schakelen ze samen een derde taxateur in. Deze derde taxateur komt met de twee andere taxateurs tot een gezamenlijke marktwaarde.

Let op: Volgens de regels van de Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) mag de door de eigenaar gekozen taxateur niet de verkoopmakelaar zijn.

Aanbod

Met de taxatie van de marktwaarde stelt het Woonbedrijf het aanbod vast. Dit aanbod is 95% van de bepaalde marktwaarde. U krijgt van het Woonbedrijf het taxatierapport met de marktwaarde en de voorlopige koopovereenkomst inclusief de aankoopprijs.

Gaat u akkoord met het aanbod en tekent u de voorlopige koopovereenkomst? Dan kunt u zich daarna aanmelden voor de Regeling Waardedaling via www.nam.nl

Levering woning

De levering van de woning is zes maanden na het tekenen van de voorlopige overeenkomst. Dit staat in de voorlopige koopovereenkomst. Het Woonbedrijf maakt daarom een afspraak bij een notaris.

Uw woning toch nog zelf verkopen

U mag tijdens de zes maanden na het tekenen van de voorlopige overeenkomst met het Woonbedrijf, de woning op een normale manier proberen te verkopen.
Als u de woning toch zelf heeft verkocht, dan kan de voorlopige koopovereenkomst met het Woonbedrijf worden ontbonden. Hiervoor moet u de met de nieuwe koper getekende voorlopige koopovereenkomst toesturen aan het Woonbedrijf. Dit kan tot uiterlijk vier weken voor de originele leverdatum aan het Woonbedrijf.

Het vrijgehouden budget schuift dan door naar de volgende bewoner op de reservelijst.