159 aanmeldingen voor Koopinstrument

159 woningeigenaren hebben zich aangemeld voor het Koopinstrument van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Belangstellenden konden zich van 15 februari tot en met 16 maart 2018 aanmelden. Het Koopinstrument is een vervolg op de proef die NCG in 2016 startte.

Foto van te koop - bord bij woning

Om in aanmerking te komen voor het Koopinstrument geldt een aantal voorwaarden. Zo moet de woning in de kern van het aardbevingsgebied staan, namelijk binnen de 0,2 PGA-contour (KNMI-kaart 2015). Daarnaast moet de woning een aaneengesloten periode van minimaal twaalf maanden aantoonbaar openbaar te koop staan. Verder moet de aanvrager eigenaar zijn van de woning of deze via een erfenis hebben gekregen.

De selectie wordt gemaakt op basis van de duur dat de woning te koop staat. Aanvragen waarbij een knelpunt wordt aangevoerd hebben voorrang op aanvragen zonder aangevoerd knelpunt. De volgende drie categorieën kunnen daarbij een rol spelen: 

  1. Familieomstandigheden: bijvoorbeeld scheiding, overlijden, ontslag, financiële problemen, psychische problemen door aardbevingen
  2. Werk elders
  3. Wil kleiner wonen: bijvoorbeeld indicatie voor opname in verzorgingshuis.

Selectie woningen

In totaal zijn 159 aanvragen ontvangen. Van deze 159 aanvragen zijn er 41 aanvragen van buiten de 0,2 pga-contour, 10 aanvragen voor woningen die niet of korter dan 12 maanden openbaar te koop staan en 3 aanvragen voor de koop van bedrijfspanden. Deze aanvragen voldoen niet aan de voorwaarden. Het aantal aanvragen dat aan de voorwaarden voldoet, is groter dan het door NAM beschikbaar gestelde budget van 10 miljoen euro.

NCG streeft er naar om eind april de selectie van de woningen die gekocht kunnen worden bekend te kunnen maken. Bij de selectie wordt NCG bijgestaan door een adviescommissie, bestaande uit drie personen, de NVM-makelaar Theo Lieberom, de burgemeester van de gemeente Eemsmond mevrouw Van Beek en iemand met kennis van de Groningse woningmarkt.