Stichting opgericht voor opkoop en beheer van woningen

Op 31 januari 2019 is de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen opgericht. De stichting wordt verantwoordelijk voor het opkopen van woningen en het beheren van opgekochte woningen in het aardbevingsgebied.

Appingedam Opwierde-Zuid

Ook gaat het woonbedrijf de nieuwe ronde van het Koopinstrument uitvoeren. Dit is een regeling van NCG voor het opkopen van woningen in de kern van het aardbevingsgebied.

Leefbaarheid

Het woonbedrijf heeft specifiek aandacht voor de leefbaarheid in het gebied. Om langdurige leegstand van woningen te voorkomen, worden opgekochte woningen doorverkocht, versterkt, gesloopt of gebruikt als tijdelijke huisvesting voor bewoners die door de versterking niet in hun eigen huis kunnen wonen. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt.

Tijdelijk leegstaande woningen worden door het woonbedrijf beheerd. Dat beheer is erop gericht om risico's zoals vandalisme, verloedering, kraak, diefstal of brandstichting te verminderen. Schades als gevolg van bijvoorbeeld onstuimig weer worden hersteld en als er een tuin aanwezig is wordt deze ook onderhouden.

NAM op afstand

Met de oprichting van het woonbedrijf is een belangrijke stap genomen om NAM op afstand te zetten. De komende maanden gaat het woonbedrijf de taken van NAM voor het opkopen van woningen overnemen. Het gaat bijvoorbeeld om woningen die op advies van de Commissie Bijzondere Situaties of vanwege complexe schades worden opgekocht. NAM is alleen nog verantwoordelijk voor de financiering van het woonbedrijf. Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt financieel bij.