Selectieprocedure

U leest hier hoe woningen worden geselecteerd die in aanmerking komen voor het Koopinstrument. De  selectieprocedure bestaat uit een aantal stappen.

Stap 1: Voorwaardencheck

Eerst controleert NCG of uw aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Stap 2: Beoordeling bijzondere omstandigheden

Daarna wordt gekeken hoe lang de aangemelde woningen te koop staan. Als die rangschikking is gemaakt, wordt beoordeeld op eventuele bijzondere omstandigheden. Als bij een aanvraag sprake is van een of meerdere bijzondere omstandigheden, dan krijgt deze voorrang op de definitieve lijst. Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen.

Stap 3: Vaststellen definitieve lijst

Op basis van het advies van de adviescommissie bepaalt NCG de definitieve lijst. Op de definitieve lijst staan de woningen die voldoen aan de voorwaarden en dus in aanmerking komen voor het Koopinstrument.

Jaarlijks is een beperkt budget van 10 miljoen euro beschikbaar is voor de aankoop van woningen. Daardoor kan het voorkomen dat niet alle woningen op de lijst kunnen worden opgekocht. Dan wordt de definitieve lijst ‘geknipt’ in twee lijsten:

  • Een selectielijst (woningen waarvoor direct budget beschikbaar is).
  • Een reservelijst (woningen waarvoor niet direct budget beschikbaar is).

Alle aanvragers die voldoen aan de voorwaarden horen op welke lijst ze zijn geplaatst.

Selectielijst

Op de selectielijst staan de aanvragers die zijn geselecteerd voor opkoop van de woning. Als u op de selectielijst bent geplaatst, krijgt u informatie over de verdere procedure. Een onafhankelijke stichting, Stichting woonbedrijf aardbevingsgebied Groningen (het Woonbedrijf), voert het taxatie- en aankoopproces uit.

Reservelijst

Komen er meer aanvragen binnen dan er budget is, dan komen niet geselecteerde aanvragers die wel voldoen aan de voorwaarden op de reservelijst. De eigenaar die bovenaan deze lijst staat wordt direct geïnformeerd door NCG als er budget beschikbaar komt voor de koop van zijn woning.
De rangschikking van de reservelijst kan nog veranderen door eventueel ingediende klachten. Aanvragers worden geïnformeerd over elke verandering in de rangschikking.

Op 31 december 2019 vervalt de reservelijst. In 2020 wordt weer een nieuwe aanmeldronde georganiseerd. Staat u op de reservelijst? Dan wordt uw aanmelding niet automatisch meegenomen in een nieuwe ronde van het Koopinstrument. U moet zich opnieuw aanmelden.