Meerjarenprogramma

De gaswinning en dreiging van aardbevingen hebben grote invloed op het dagelijks leven van de inwoners van het gaswinningsgebied. NCG werkt aan het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. 

In het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen staat de aanpak van NCG uitgelegd voor het komende jaar en de jaren erop. De plannen komen tot stand in samenwerking met verschillende overheden en maatschappelijke organisaties.

Meerjarenprogramma-brief

In december 2017 hebben de twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen en het Rijk ingestemd met de Meerjarenprogramma-brief. In de brief staan de kaders voor het versterken van de eerste 3.000 gebouwen in het aardbevingsgebied.

Meerjarenprogramma 2017-2021

In december 2016 hebben de twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen en het Rijk ingestemd met het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021. In het programma staan het versnellen van het versterken van woningen in het aardbevingsgebied en het verbeteren van de schadeafhandeling centraal.

In juli 2017 is een addendum vastgesteld met aanvullende afspraken over onder andere het inspecteren en versterken van woningen en andere gebouwen.

Meerjarenprogramma 2016-2020

In december 2015 hebben de twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen en het Rijk ingestemd met het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020. In het programma staan veiligheid en het versterken van woningen vanuit de kern van het aardbevingsgebied waar de risico’s het grootst zijn centraal.