Kabinet en colleges steunen Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

Vandaag, vrijdag 18 december 2015, heeft het Kabinet ingestemd met het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van de Nationaal Coordinator Groningen(NCG).

 Op 4 november presenteerde NCG Hans Alders het concept meerjarenprogramma (MJP). Het conceptprogramma is in november besproken met de maatschappelijke en bestuurlijke organisaties. Finale afstemming  over het conceptprogramma vond op 15 december plaats in het Nationaal bestuurlijk overleg Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. De colleges van B&W van de twaalf gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben tevens ingestemd met het MJP (behoudens met aanpassing van de regeling waardevermeerdering).

Samen met inwoners aan de slag

Veiligheid voorop, versterk kwetsbare woningen en gebouwen vanuit de kern van het aardbevingsgebied waar de risico’s het grootst zijn. Verbeteren van de schadeafhandeling en maatregelen die gebouweigenaren helpen.  En samen met inwoners van het gebied aan de slag om hun huis, straat, buurt, wijk en dorp veilig en beter te maken. Deze elementen staan centraal in het  meerjarenprogramma “Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen” waar het kabinet vandaag mee heeft ingestemd. In wordt 2016 gestart met het voorbereiden van versterken van woningen in Loppersum, ’t Zandt, ten Post, Overschild en een deel van de gemeente Appingedam. Later dat jaar volgen Middelstum, Stedum, Ten Boer, Holwierde en een deel van de gemeente  Eemsmond en een deel van de gemeente Slochteren. In het programma van de Nationaal Coördinator staat de aanpak van het bouwkundig en preventief versterken van woningen, monumenten en andere gebouwen (zoals scholen en zorggebouwen). In combinatie daarmee wordt ingezet op het duurzamer maken van woningen, het verbeteren van de leefbaarheid en versterken van de regionale economie in het aardbevingsgebied.

Verbetering schadeafhandeling en geschillenbeslechting

Onder meer de schadeafhandeling en geschillenbeslechting wordt verbeterd. Vanaf 1 januari 2016 neemt de NCG de nieuwe meldingen van complexe schades in behandeling. Bij de NCG zullen casemanagers beschikbaar zijn voor het begeleiden van bewoners en bemiddelen tussen betrokken partijen. Reguliere schademeldingen worden net als nu afgehandeld door het Centrum Veilig Wonen. Er komt een geschillenregeling. De eigenaar-bewoner kan een Arbiter inschakelen wanneer er geen overeenkomst is na de eerste inspectie en de contraexpertise. De Arbiter beoordeeld de zaak ter plaatse en doet een uitspraak waar het CVW en NAM zich aan verbinden. Daarnaast zijn er regelingen voor bijvoorbeeld ondersteuning bij moeizame verkoop van woningen en een instrument voor financieren van achterstallig onderhoud.

Nieuwe regeling voor verduurzaming

De huidige tijdelijke waardevermeerderingsregeling stopt per 31 december 2015. Er komt een nieuwe regeling voor verduurzaming. Het uitgangspunt is dat woningeigenaren die overlast gaan ondervinden doordat hun woning moet worden versterkt een vergoeding kunnen aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen (zoals energiebesparende maatregelen). Deze regeling wordt door de NCG verder voorbereid.
De huidige regeling voor het onderdeel schade, zal tot en met 31 december 2015 met terugwerkende kracht open worden gesteld voor schadegevallen buiten de huidige elf gemeenten. Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient de schade ontstaan te zijn op uiterlijk 31 december 2015 en moet de eigenaar-bewoner een melding van deze schade doen bij het CVW op uiterlijk 1 februari 2016. Zodra de schade erkend is, dient de eigenaar-bewoner binnen één maand een aanvraag in te dienen bij het SNN om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Informatie en de voorwaarden zijn te vinden op:
www.snn.eu
www.cvw.nl

Meer informatie:
Via deze link kunt u het meerjarenprogramma downloaden. Op onze website vindt u tevens een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.