Kaders voor versterken vastgesteld

Op 22 december heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de Meerjarenprogramma-brief met de kaders voor versterken van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vastgesteld. Medio december stemden de colleges van B&W van de twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen al in met de Meerjarenprogramma-brief.

Minister Wiebes heeft de Meerjarenprogramma-brief
aangeboden aan de Tweede Kamer.

Meerjarenprogramma-brief

In de Meerjarenprogramma-brief staan onder andere afspraken over de financiële kaders voor de versterking van gebouwen. Die zijn nodig om te bepalen wanneer versterken van een gebouw aan de orde is of alternatieven worden verkend, zoals sloop-nieuwbouw. Daarnaast wordt in de brief stilgestaan bij de inspecties van gebouwen in 2018. Zo start NCG in het eerste kwartaal met inspecties bij ongeveer 1.250 adressen. Ook zijn nieuwe gebieden vastgelegd waar NCG in 2018 wil starten met inspecteren (zie kaart).

NCG vindt het belangrijk om bij de versterking van woningen deze ook meteen energiezuiniger te maken. Daarom is afgesproken dat woningeigenaren die in 2017 of begin 2018 een versterkingsadvies krijgen, een subsidie van 7.000 euro ontvangen voor verduurzaming van de woning. Bijvoorbeeld voor isolatie van de woning of plaatsen van hoog rendement beglazing. Om zo energiekosten te besparen. NCG is op dit moment bezig met het opzetten van de subsidieregeling.

Samenhangende aanpak

Provincie Groningen en enkele gemeenten hebben aangegeven dat de afspraken in de brief bedoeld zijn om op korte termijn voortgang te kunnen maken met de versterkingsoperatie, in afwachting van nadere afspraken met het Rijk over een samenhangende aanpak voor Groningen. De maatschappelijke partijen Groninger Bodem Beweging en Gasberaad hebben zorgen geuit over de impact van de versterkingsoperatie. NCG vindt het belangrijk om de visies van de maatschappelijke partijen te betrekken bij de vervolggesprekken over een samenhangende aanpak. Dat is nodig om de oorspronkelijke doelstellingen van het Meerjarenprogramma, een aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen, waar te kunnen maken.