Meeromvattend besluit

In een aantal situaties nemen we het normbesluit en het versterkingsbesluit in één keer. In plaats van twee aparte besluiten nemen we dan één besluit. Dit is het meeromvattend besluit. Dit besluit wordt genomen als er voor uw woning geen normbesluit is of wordt genomen.

Meer informatie over de inhoud van het meeromvattend besluit vindt u bij normbesluit en versterkingsbesluit.

Adressen waarbij het meeromvattend besluit wordt genomen

Het meeromvattend besluit wordt genomen bij:

  • adressen die meedoen aan de Bouwimpuls;
  • adressen waarbij het versterkingsadvies vóór 1 september 2020 is vastgesteld en waarbij de eigenaar het eens is met het versterkingsadvies.

Het meeromvattend besluit wordt genomen op het moment dat samen met u het ontwerp voor uw woning is vastgelegd. In dit ontwerp staat precies welke versterkingsmaatregelen de aannemer moet uitvoeren en op welke manier.

Bezwaar maken tegen het meeromvattend besluit

Wilt u bezwaar maken tegen het meeromvattend besluit, dan kan dit. Als u het meeromvattend besluit heeft gekregen heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Hoe u bezwaar kunt indienen leest u hier: Bezwaar en Beroep.

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met uw bewonersbegeleider/projectleider. Ook kunt u ons op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur bellen op 088 - 041 44 77.

Of u kunt ons mailen via het contactformulier op onze website. Het is niet de bedoeling dat u rechtstreeks contact opneemt met de opsteller van het besluit.