Nieuwbouwregeling

Met de Vervolg Nieuwbouwregeling kunnen ontwikkelaars technische en financiële ondersteuning krijgen om nieuwbouw aardbevingsbestendiger te bouwen ten opzichte van het Bouwbesluit op basis van de Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998 (NPR)

Om aardbevingsbestendige maatregelen bij nieuwbouw te stimuleren en stagnatie van nieuwbouwprojecten te voorkomen, biedt de Vervolg Nieuwbouwregeling technische en financiële ondersteuning voor particuliere en zakelijke ontwikkelaars. Hiermee wordt gestimuleerd om nieuwbouw aardbevingsbestendig te bouwen op basis van de Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998 (NPR).

Tijdelijke regeling

Met ingang van 24 december 2018 vervangt de Vervolg Nieuwbouwregeling de NAM Nieuwbouwregeling. Aanvragen kunnen met een online aanvraagformulier worden ingediend bij Nationaal Coördinator Groningen, die het loket verzorgt. De uitvoering, beoordeling en toekenning van de bijdrage wordt gedaan door NAM. Per 1 juli 2019 is de regeling geactualiseerd.

De tijdelijke regeling loopt tot en met 30 juni 2020. Het ministerie van EZK zal de komende periode bekijken onder welke voorwaarden een nieuwe, publiekrechtelijke regeling kan worden gemaakt voor de vergoeding van meerkosten bij aardbevingsbestendige nieuwbouw.

Aanvragen en Contact

De Nieuwbouwregeling biedt technische ondersteuning en advies en financiële ondersteuning voor particuliere en zakelijke ontwikkelaars.

Aanvragen kunnen vanaf 1 juli 2019 worden ingediend met een online aanvraagformulier.

Voor vragen of meer informatie kunt u een mail sturen naar nieuwbouwregeling@nationaalcoordinatorgroningen.nl