Herijkte nieuwbouwregeling per 3 juli van start

Vanaf 3 juli 2017 start de herijkte nieuwbouwregeling van NAM. De regeling treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 23 december 2016 en loopt tot en met 23 december 2018. Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbelasting kunnen met de regeling technische en financiële ondersteuning krijgen.

Vergoeding van redelijke meerkosten

Met de Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998 (NPR) kunnen ontwikkelaars bepalen of en hoe nieuwbouw moet worden ontwikkeld om te voldoen aan de veiligheidsnorm van 10-5 en bestand te zijn tegen aardbevingen. De redelijke meerkosten die voortkomen uit de toepassing van de NPR bij nieuwbouwprojecten worden met de nieuwbouwregeling door NAM vergoed.

Stagnatie nieuwbouw voorkomen

De herijkte nieuwbouwregeling is het resultaat van intensief overleg tussen Nationaal Coördinator Groningen (NCG), regionale overheden, maatschappelijke partijen en NAM. De regeling is gebaseerd op de kaders die in het Meerjarenprogramma 2017-2021 van NCG voor de herijking van de nieuwbouwregeling zijn beschreven. De regeling is bedoeld om stagnatie van nieuwbouwprojecten te voorkomen en aardbevingsbestendige maatregelen bij nieuwbouw te stimuleren.

Verhoging procentuele vergoeding

In de herijkte regeling worden aanvragen buiten de 0,1g-pga contour nu onder bepaalde voorwaarden geaccepteerd. Ook is de procentuele vergoeding verhoogd. Het is daarmee aantrekkelijker voor aanvragers om te kiezen voor een procentuele vergoeding van de totale bouwsom. Als een procentuele vergoeding niet voldoende is, kan de aanvrager onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor maatwerk. Verder bestaat nu de mogelijkheid om via arbitrage materiële geschillen met professionele partijen op te lossen.

Beoordelen herijkte nieuwbouwregeling

Op verzoek van regionale bestuurders wordt de herijkte nieuwbouwregeling een aantal nader te bepalen externe partijen met specialistische kennis van de bouwpraktijk voorgelegd. Als de reflectie tot aanpassing van de regeling leidt ten gunste van de aanvrager, geldt dit met terugwerkende kracht vanaf 23 december 2016.

Meer informatie

Meer informatie over de herijkte nieuwbouwregeling is vanaf 3 juli beschikbaar via de website van NAM.