Versterken achteraf

Op het verzoek van Minister van Economische Zaken en Klimaat wordt de mogelijkheid geboden tot het afzien van versterken bij nieuwbouw middels de optie “Versterken achteraf”.

Deze optie geldt voor het gebied met een pga <0.1g en heeft te maken met prioritering binnen de versterkingsopgave en dynamische ontwikkeling van kennis en inzichten rondom seismische dreiging. 

Er zijn projectlocaties die in T1 of T2 een pga-waarde boven 0,05g hebben en het volgende tijdvak een pga-waarde onder de 0,05g. Er zal dan het gesprek gevoerd worden met de aanvrager of aardbevingsbestendig bouwen in deze gevallen wenselijk is.

De aanvrager kan een schriftelijke bevestiging van NAM ontvangen dat NAM de kosten van een eventuele toekomstige versterking zal vergoeden wanneer NAM dan aansprakelijk is voor de kosten van deze versterkingsoperatie.

U kunt de brief per e-mail bij het team opvragen. De brief geldt per aangewezen locatie.